• BWthai.org

   by Published on Nov 11th, 2017 12:00 PM   
   Article Preview


   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ บริษัท เอสซิลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิเอสซิลอร์ วิชชั่น ร่วมกับศิลปินช่างภาพจำนวน ๑๔ ท่าน ร่วมจัดทำหนังสือและนิทรรศการภาพถ่าย “ร.๙ ในหลวงในดวงใจ” ...
   by Published on Feb 20th, 2015 11:35 AM   
   Article Preview

   บริษัท โปร คัลเล่อร์ แลบ จำกัด เปิดคอร์สอบรม

   ::. การล้างฟิล์มขาวดำ::

   โดยคุณ สมนึก อิทธิศักดิ์สกุล
   และแขกรับเชิญ ดร.ชาวี บุษยรัตน์ ดร.หนุ่มด้านสถาปัตย์
   ที่ให้ความสนใจความคลาสสิกของการถ่ายภาพขาวดำ
   ...
   by Published on Dec 10th, 2014 03:49 PM   
   Article Preview

   วัตถุประสงค์
   การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ
   ...
   by Published on Dec 10th, 2014 03:03 PM   
   Article Preview

   สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2558 (การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 28)

   โดยในปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วยพระราชทานทั้ง 6 ถ้วย อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างหาที่สุดไม่ได้

   การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่ 28 นี้จัดให้มีการประกวดภาพถ่าย 6 หัวข้อ ตามแต่ละถ้วยพระราชทาน ดังนี้
   ...
   by Published on Dec 10th, 2014 02:52 PM   
   Article Preview

   นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   "อันมีทิพเนตรส่องไป"
   11 ธันวาคม 2557 - 8 มีนาคม 2558
   ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

   นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) มีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope) มีรูปจากยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจรการำกฤชที่ว่า ...
   by Published on Dec 3rd, 2014 11:06 AM   
   Article Preview

   ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย "จับกล้อง ต้องได้ภาพ"
   "Taking camera Taking Photo" by Prapas Sariganondh

   งานแสดงภาพถ่ายของพี่พาสแห่งชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย พี่ชายที่แสนน่ารักของชมรม..
   เรื่องเส้นสายต้องไว้ใจพี่พาสครับ
   ...
   by Published on Nov 7th, 2014 11:57 PM   
   Article Preview

   มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) เนื่องในปี พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานมาครบระยะเวลา 15 ปี อีกทั้งยังเป็นปีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จะได้รวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ...
   Page 1 of 4 123 ... LastLast