• Featured

   by Published on May 22nd, 2008 12:56 PM   
   Article Preview

   เกี่ยวกับเรื่องของรูรับแสง(f-stop) ที่มีผลต่อระยะชัดของภาพครับ.....

   DEPTH OF FIELD
   การถ่ายภาพลักษณะนี้เพื่อเน้นระยะชัด ผู้ถ่ายภาพควรต้องทำความเข้าใจในการกำหนดค่าของรูรับแสงของเลนส์ เพื่อให้ได้ภาพตามต้องการ

   ค่าของรูรับแสง จะมีตั้งแต่กว้างสุด คือ 1.2 4 5.6 8 11 16 22 ค่าตัวเลขยิ่งน้อยรูรับแสงยิ่งกว้าง ระยะชัด ของภาพจะสั้นลง หรือที่เรียกว่า ชัดตื้น ค่าของตัวเลขยิ่งมาก รูรับแสงจะแคบลง ยิ่งแคบมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้ภาพ เกิด ระยะชัดมากยิ่งขึ้นเท่านั้น (ดูภาพประกอบ)

   ...
   by Published on May 22nd, 2008 12:18 PM   

   ห้องนี้จะเป็นห้องที่มีบทความต่างๆที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ล้างฟิล์ม อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพทุกคน

   แต่ก็อยากจะเข้ามากล่าวต้อนรับและแนะนำอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆ ก่อนที่จะเข้าไปอ่านเรื่องอื่นๆกัน...

   ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มจะลดปริมาณลงไป การใช้กล้องดิจิตัลมีอัตราของการขยายวงกว้างขึ้นและสดวกขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าใครมีโทรศัพท์มือถือ ก็มีกล้องดิจิตัลใช้กันแล้วโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีผู้ที่ใช้กล้องฟิล์มอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้กล้องดิจิตัล ... ...
   by Published on Feb 8th, 2008 12:50 PM   

   ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการหาซื้อ ทั้งฟิล์ม กระดาษอัด-ขยาย อีกทั้งน้ำยาต่างๆ นับวันก็ยิ่งจะหายากขึ้นทุกที แต่ผมกลับรู้สึกว่าการถ่ายภาพขาวดำได้กลับเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอีกครั้ง ทั้งๆที่เมื่อครั้งหนึ่ง เมื่อนานมาแล้วที่ภาพสีได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในวงการถ่ายภาพ และก็ได้ทำให้ภาพขาวดำได้หาย ตายจากไปจากความนิยมของคนไทยและคนทั่วโลกไปพักใหญ่ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความรู้สึกของผู้ชมที่ได้นำความไร้สีของภาพขาวดำไปเปรียบเทียบกับภาพสี ซึ่งภาพได้ให้สีที่สดใสได้เหมือนของจริง จึงทำให้ภาพขาวดำดูทึม ขาดชีวิต ชีวาไปมาก
   ...

   Page 9 of 9 FirstFirst ... 789