• Featured

   by Published on Jun 21st, 2008 09:53 AM   

   Lamp House
   หมายถึง จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอัด-ขยายภาพ หรือเครื่องฉายสไลด์ ปรกติจะเป็นแสงที่อยู่ในกล่องที่ได้รับการปิดกั้นอย่างมิดชิด ไม่ให้ส่องลอดออกมาอันจะทำให้กระดาษ fog ได้ เช่นในกรณีของหัวเครื่องอัด-ขยายภาพ และมิให้ส่องออกมารบกวนสายตาดังในกรณีย์ของเครื่องฉายสไลด์ ที่ Lamphouse นี้จะมีช่องระบายอากาศเพื่อมิให้เกิดความร้อนจนเกินไป
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:44 AM   

   Japan Camera and Optical Instruments Inspection and Testing Institute [JCII]
   เป็นหน่วยงานที่ได้รับการตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1954 จากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตกล้องทั้งหลายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจเช็คคุณภาพของกล้องที่ผลิตออกมาทั้งหมด ให้อยู่ในมาตรฐานของการส่งออกไปขายยังนานาประเทศ

   Jena Glass
   แก้วคุณภาพสูงที่ได้รับการการค้นคว้าโดยนาย Ernst Abbe และผลิตที่โรงงานเล็กๆของนาย Otto Schott ในเมือง Thuringian ซึ่งอยู่ในเขตของ Jena ประเทศเยอร์มันนี ซึ่ง Carl Zeiss ได้นำไปผลิตเป็นเลนส์แก้ความคลาด ให้กับเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเป็นรายแรก
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:39 AM   

   Ideal Format
   หมายถึงฟิล์มที่มีขนาด 4 ต่อ 3 เช่น ขนาด 6 x 4.5 ซม. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเหมาะสมในการถ่ายทั้งแนวต้ังและแนวนอน

   Ilfochrome / Cibachrome
   เป็นระบบการอัด-ขยายภาพสีที่อัดโดยตรงจากสไลด์ฟิล์ม แทนการแยกสีหรือการทำ internegative ซึ่งบริษัท Ciba-Geigy Photochemie ใน Switzerland และ Ilford ในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันเป็นผู้ผลิตวัสดุต่างๆในการนำมาใช้อัด-ขยาย ประมาณช่วงปี 1960 ต่อมา Ilford ได้ซื้อกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น Ilfochrome
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:36 AM   

   Hair Light
   หมายถึงแสงที่ใช้ในการส่องผมในการถ่ายภาพบุคคล ที่ถ่ายในสตูดิโอ เพื่อไม่ให้สีของผมกลืนหายไปกับฉากหลัง ปรกติจะเป็นการส่องลงมาจากด้านบน เยื้องไปทางหลังของผู้เป็นแบบ

   Halation
   วงแสงสลัวๆที่เกิดขึ้นรอบๆจุดที่เป็นจุดสว่างเล็กๆของภาพ เกิดขึ้นมาจากการที่แสงได้ส่องผ่านทะลุเยื่อไวแสงไปยังด้านหลังและสะท้อนมาจากแผ่นดันฟิล์มหรือส่วนอื่นภายในกล้อง กลับไปยังฐานของเยื่อไวต่อแสงของฟิล์ม
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:33 AM   

   Genre Photography
   หมายถึงการถ่ายภาพกิจวัตรประจำวันของบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัว หรือในการทำงานโดยไม่มีการจัดฉาก

   GIF (Graphic Interchange Format)
   เป็นไฟล์ภาพสากลประเภทหนึ่งที่ได้รับการบีบลดขนาดเพื่อให้ใช้บนอินเตอร์เน็ท GIF จะมีมาตรฐานสีเพียงแค่ 216 สีเท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้กับภาพกราฟฟิคที่มีสีน้อย มากกว่าการใช้กับภาพถ่าย
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:30 AM   

   f-sixteen Rule
   “กฎ f/16” คือสูตรสำเร็จในการถ่ายภาพเพียงสูตรเดียว ที่ใช้ได้้ผลยามที่ไม่มีเครื่องวัดแสง หรือยามที่เครื่องวัดแสงเสีย หากท้องฟ้าโปร่ง ดวงอาทิตย์ยังอยู่ในระดับสูง แสงมาจากด้านหน้าและมีความสว่างเสมอกัน ให้ตั้งหน้ากล้องที่ f/16 และใช้ความเร็วเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ ISO ของฟิล์มที่ใช้ เช่นใช้ฟิล์ม ISO 100 ก็ตั้งหน้ากล้อง f/16 และความเร็วที่ 1/125 หรือหากใช้ ISO 50 ก็ตั้งหน้ากล้อง f/16 และความเร็วที่ 1/60 เป็นต้น
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:22 AM   

   Easel / Masking Frame
   แผงใช้ใส่กระดาษในการอัด-ขยายภาพ ปรกติจะใบที่เลื่อนได้ตั้งแต่สองถึง สี่ใบ ใช้ในปรับขนาดของภาพและทับขอบกระดาษให้เรียบ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างขอบขาวรอบๆภาพไปด้วย บางประเภทจะมีร่องเสียบกระดาษไม่ให้เลื่อน

   Edge Numbers
   ตัวเลขหรือระหัสบนขอบฟิล์มถ่ายภาพยนตร์และฟิล์มถ่ายภาพซึ่งได้รับการบันทึกมาในขั้นตอนของการผลิตโดยผู้ผลิต จะสามารถมองเห็นได้หลังจากที่ฟิล์มได้ผ่านการล้างมาแล้ว
   ...

   Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast