• Featured

   by Published on Jun 21st, 2008 10:39 AM   

   Zenit
   เป็นชื่อของกล้องถ่ายภาพประเภทเลนส์เดี่ยว 35 มม. ที่ผลิตในประเทศโซเวียตรัสเซีย

   Zenith Camera
   กล้องถ่ายภาพที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ของดาวบนท้องฟ้า, ใช้สำรวจในการหาตำแหน่งและระยะทางของดาวจากโลก และใช้ในการสำรวจเส้นทางของการเคลื่อนตัวของหมู่ดาว
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:33 AM   

   Yellow-Green Filter
   นิยมใช้ในกลุ่มผู้ถ่ายภาพวิว ด้วยฟิล์มขาว-ดำ แผ่นกรองแสงสีเหลือง-เขียว นี้ จะทำให้ท้องฟ้ามีสีเข้มและจะทำให้เมฆมีสีขาวขึ้น

   Yellow-Orange Filter
   แผ่นกรองแสงสีเหลือง-ส้ม นี้ จะทำให้ท้องฟ้ามีสีที่เข้มกว่าสีเหลืองอื่น
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:31 AM   

   XP1
   เป็นฟิล์มขาวดำตัวแรกของโลกที่สามารถล้างด้วยน้ำยาล้างฟิล์มสีได้ ซึ่ง Ilford ได้ผลิตออกมาเมื่อปี 1980 รุ่นต่อมาในปี 1991 คือ XP2 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุง และในปี 1998 XP2 Super ได้ออกมาเป็นรุ่นที่สาม

   x-sync / x-synchronization / x Setting
   การทำงานของชัตเตอร์กับระบบไฟแฟลชซึ่งจะสัมพันธ์กันเมื่อได้เสียบสายแฟลชเข้าที่ตำแหน่ง x บนกล้อง หรือติดแฟลชที่ hot shoe และเมื่อปุ่มกดชัตเตอร์ได้รับการกด วงจรไฟฟ้าจะไปกระตุ้นให้แฟลชทำงานขณะที่่ม่านชัตเตอร์จะเปิดกว้างเต็มที่
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:30 AM   

   Wet Side
   ด้านทำงานในห้องมืดซึ่งมีการใช้น้ำเป็นหลัก เช่นด้านที่ใช้ในการล้างฟิล์มและล้างกระดาษ สิ่งของที่เก็บไว้ในด้านนี้จะต้องโดนน้ำได้ ปลั๊กไฟควรจะติดตั้งในตำแหน่งที่สูงกันการกระเซ็นของน้ำ
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:22 AM   

   Viewing Filter
   1. แผ่นกรองแสงใช้ประเมิณน้ำหนักสีและโทนในการถ่ายภาพขาวดำ เรียกว่า Panchromatic Vision Filter หรือ PV Filter ซึ่งจะให้โทนสีเทาที่ใกล้เคียงกับฟิล์มที่จะใช้ ซึ่งมักจะใช้กับการถ่ายภาพแบบ Zone System
   2. แผ่นกรองแสงใช้ประเมิณน้ำหนักสีในการตรวจสอบความถูกต้องของสี ในการอัด-ขยายภาพสี
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:20 AM   

   Unipod / Monopod
   หมายถึงขาตั้งขาเดียว ปรกติจะเป็นท่อกลม ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 3 ช่วง สามารถปรับให้ยาวและสั้นได้ ใช้สำหรับช่วยประคองกล้องให้มั่นคงในการถ่ายภาพยามที่แสงน้อยและยามที่ใช้ขาตั้งสามขา (Tripod) ไม่ได้ หรือเพื่อความสดวกในการพกพาเพราะว่าจะมีความเบากว่า แต่จะทำงานไม่ได้ดีเท่า ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า Monopod
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:13 AM   

   Tear Sheet
   คือภาพที่ไดัรับการตัดออกมาจากนิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมีภาพที่เป็นผลงานของช่างภาพนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบกับภาพอื่นๆใน Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างภาพนั้นได้ผลิตงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว (หรือสำหรับนายแบบ/นางแบบ ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลนั้นๆ ใช้ร่วมกับภาพอื่นๆใน Portfolio ในการหางานหรือสมัครงานที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆได้มีงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว)
   ...

   Page 5 of 9 FirstFirst ... 34567 ... LastLast