• Featured

   by Published on Jan 1st, 2014 09:09 AM   
   Article Preview

   เสื้อชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยแบบล่าสุด ลายเทา 18% คอวี unisex dress ใส่ได้ทั้งชายและหญิง มี 2 สี ขาวและดำ ราคาเพียงตัวล่ะ 300 บาท สั่งซื้อได้แล้ววันนี้เป็นต้นไป
   ...
   by Published on Dec 25th, 2013 09:09 PM   
   Article Preview


   ** 21/01/2557 - ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองและมีผู้เข้าร่วมไม่ถึง 5 ท่านครับ รายละเอียดการเปิดครั้งต่อไปทางชมรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ **

   ห้องเรียนห้องมืดกลับมาอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นกิจกรรมสอนแนะนำการอัดภาพในห้องมืด เน้นการอัดภาพล้วนๆ ตั้งแต่ทฤษฎียันปฏิบัติจริง ได้งาน Print 11"X14" งามๆ อัดด้วยฝีมือตัวเองท่านละ 1 ใบ สอนโดยอาจารย์บิ๊กเจ้าเก่าครับ ...
   by Published on Dec 15th, 2013 01:00 PM   
   Article Preview

   เนื่องในวาระครบรอบ 14 ปี ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายขาวดำขึ้น โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 3 ประเภทดังนี้ ...
   by Published on Dec 13th, 2013 09:09 AM   
   Article Preview

   นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ นิทรรศการ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ในช่วงปี 2555-2556 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 173 ภาพ
   ...
   by Published on Dec 10th, 2013 11:21 AM   
   Article Preview

   ดาว วาสิกศิริ หนึ่งในศิลปินคนสำคัญของไทย ในอดีต ดาว คือคนที่ได้ริเริ่มสร้างผลงานศิลปะถ่ายภาพในแนว new wave ซึ่งได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการถ่ายภาพร่วมสมัยของไทย ในสมัยนั้น จวบจนปัจจุบัน ดาว เป็นที่รู้จัก และยอมรับ ...
   by Published on Dec 1st, 2013 09:07 PM   

   พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด

   นิทรรศการภาพถ่ายและพิธีเปิดตัวหนังสือ "บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์"

   เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยจึงได้จัดนิทรรศการ ...
   by Published on Oct 21st, 2013 12:35 AM   
   Article Preview

   ร่วมประกวดถ่ายภาพกับ บล.เคเคเทรด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท
   ...

   Page 4 of 9 FirstFirst ... 23456 ... LastLast