• Featured

   by Published on Mar 30th, 2014 12:49 AM   
   Article Preview

   เนื่องในวาระครบรอบ 14 ปีของชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย ทางชมรมจึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายขาวดำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรงานภาพถ่ายขาวดำให้มากขึ้นในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Street/Documentary, Landscape/Architecture และ Creative/Manipulated
   ...
   by Published on Mar 21st, 2014 11:28 AM   
   Article Preview

   วัตถุประสงค์
   การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography)
   ...
   by Published on Mar 21st, 2014 11:12 AM   
   Article Preview

   ห้องเรียนห้องมืดกลับมาอีกครั้ง (เลื่อนมาจากมกราคมเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง) เป็นกิจกรรมสอนแนะนำการอัดภาพในห้องมืด เน้นการอัดภาพล้วนๆ ตั้งแต่ทฤษฎียันปฏิบัติจริง ได้งาน Print 11"X14" งามๆ อัดด้วยฝีมือตัวเองท่านละ 1 ใบ สอนโดยอาจารย์บิ๊กเจ้าเก่าครับ ...
   by Published on Mar 7th, 2014 10:43 AM   
   Article Preview

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” 1 ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์งานศิลปะทางด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในปัจจุบันที่เติบโตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล
   ...
   by Published on Mar 4th, 2014 08:09 PM   
   Article Preview

   กลับมาอีกครั้งกับนิทรรศการภาพถ่าย Street โดยกลุ่ม Sideways

   กลุ่มช่างภาพกลุ่มที่ 2 ที่เกิดจากการรวมตัวกันหลังจาก workshop กับ วินัย ดิษฐจร ที่ TCDC เมื่อปีที่ผ่านมา ได้นำผลงานภาพถ่ายแนว street ที่พวกเค้าได้พบเจอมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชม การแสดงภาพถ่ายในครั้งนี้จะออกมาใน Theme... Snatchers เพราะพวกเค้าได้มีความเห็นว่าช่างภาพ street นั้นเปรียบดังหัวขโมย ที่คอยขโมยเสี้ยวเวลาของผู้คนตามที่สาธารณะมาเก็บไว้ในภาพถ่ายของพวกเค้า คัยจะรู้....เสี้ยวเวลาของคุณอาจถูกพวกเค้าคนใดคนนึงขโมยไปแล้วก็ได้..
   ...
   by Published on Feb 19th, 2014 10:48 PM   
   Article Preview

   "พิศเจริญเอกรงค์"
   การประกวดภาพถ่ายชิงรางวัล "รังสรรค์ ตันติวงศ์"

   ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำริว่า อาจารย์รังสรรค์ ตันติวงศ์ เป็นนักถ่ายภาพอาวุโส ผู้มีคุณูปการแก่วงการถ่ายภาพของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
   ...
   by Published on Jan 8th, 2014 01:01 AM   
   Article Preview

   สำหรับคนที่คิดถึงเว็บบอร์ดเก่าแก่(มาก)ของชมรมน่ะครับ เรายังเปิดให้เข้าไปดู และเยี่ยมชมกันได้อยู่ที่ http://legacy.bwthai.org/forum/ แต่ไม่สามารถโพสข้อความอะไรได้น่ะครับ เก็บเอาไว้ดูเป็นพัฒนาการของชมรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ที่สั่งสมกันมานานหลายปี ภาพบางภาพอาจจะหายไปตามกาลเวลา แต่เนื้อหาที่เป็น Text ยังอยู่ครบแน่นอนครับ
   ...

   Page 3 of 9 FirstFirst 12345 ... LastLast