• Featured

   by Published on May 22nd, 2008 11:18 AM   

   ห้องนี้จะเป็นห้องที่มีบทความต่างๆที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ล้างฟิล์ม อัด-ขยายภาพ ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพทุกคน

   แต่ก็อยากจะเข้ามากล่าวต้อนรับและแนะนำอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆ ก่อนที่จะเข้าไปอ่านเรื่องอื่นๆกัน...

   ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มจะลดปริมาณลงไป การใช้กล้องดิจิตัลมีอัตราของการขยายวงกว้างขึ้นและสดวกขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าใครมีโทรศัพท์มือถือ ก็มีกล้องดิจิตัลใช้กันแล้วโดยอัตโนมัติ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีผู้ที่ใช้กล้องฟิล์มอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปใช้กล้องดิจิตัล ... ...
   by Published on Feb 8th, 2008 11:50 AM   

   ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการหาซื้อ ทั้งฟิล์ม กระดาษอัด-ขยาย อีกทั้งน้ำยาต่างๆ นับวันก็ยิ่งจะหายากขึ้นทุกที แต่ผมกลับรู้สึกว่าการถ่ายภาพขาวดำได้กลับเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอีกครั้ง ทั้งๆที่เมื่อครั้งหนึ่ง เมื่อนานมาแล้วที่ภาพสีได้เข้ามามีบทบาทอย่างสูงในวงการถ่ายภาพ และก็ได้ทำให้ภาพขาวดำได้หาย ตายจากไปจากความนิยมของคนไทยและคนทั่วโลกไปพักใหญ่ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากความรู้สึกของผู้ชมที่ได้นำความไร้สีของภาพขาวดำไปเปรียบเทียบกับภาพสี ซึ่งภาพได้ให้สีที่สดใสได้เหมือนของจริง จึงทำให้ภาพขาวดำดูทึม ขาดชีวิต ชีวาไปมาก
   ...

   Page 9 of 9 FirstFirst ... 789