• Featured

   by Published on Jun 21st, 2008 10:11 AM   

   Self Portrait
   การถ่ายภาพตนเอง ทำได้หลายลักษณะและหลายวิธีด้วยกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน และไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนของใบหน้าเกี่ยวข้อง อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนมาจากวัสดุ หรือจากกระจกเงา หรือจากเงา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความคิดหรือการแสดงออกของแต่ละบุคคลว่าต้องการให้สังคมเห็น หรือรู้จักอย่างไร
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:10 AM   

   Reversal Film / Slide Film /Positive Film
   เป็นฟิล์มที่เรียกกันว่าฟิล์มโปร่งแสง เป็นฟิล์มที่เมื่อได้รับการล้างมาแล้ว มีภาพและสีที่เหมือนจริง สามารถดูได้โดยไม่ต้องนำไปอัด-ขยายเป็นภาพมาดูเหมือนดังเช่นกับเนกาตีฟฟิล์ม ปรกติหลังจากการล้างจะได้รับการใส่กรอบ (mount) โดยแล็ปผู้ล้าง ใช้ดูกับกล่องดูภาพหรือใส่เครื่องฉายดูบนจอ บางครั้งเรียก Slide Film หรือ Positive Film (มีทั้ง Color Slides และ Black and White Slides) สามารถนำไปอัด-ขยายเป็นภาพได้เช่นเดียวกันกับเนกาตีฟฟิล์ม
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:09 AM   

   Quick-release Platform / Quick-release Plate / QR
   อุปกรณ์ใช้ติดใส่บนหัวของขาตั้งที่เป็นแผ่นมีร่องจับก้นกล้องซึ่งมีอุปกรณ์ที่จะใช้คู่กันติดอยู่ช่วยให้ติดตั้งกล้องและถอดกล้องได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

   QuickTime
   เป็นเทคโนโลยี่ที่ใช้เกี่ยวกับเสียงและภาพที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคิดค้นและผลิตออกมาโดย Apple Computer format for download to a personal computer.

 ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:01 AM   

   Pan
   1. ใช้เรียกชื่อฟิล์มประเภท Panchromatic
   2. การหมุนหรือหันกล้องไปรอบๆ

   Panning
   เป็นเทคนิคของการถ่ายภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวด้วยการหันกล้องตามสิ่งที่กำลังถ่ายแล้วกดชัตเตอร์ เป็นถ่ายที่ใช้ความไวของชัตเตอร์ต่ำ ชัตเตอร์จะยังเปิดอยู่ในขณะที่หมุนกล้องตามสิ่งที่เคลื่อน เมื่อทำอย่างถูกต้อง สิ่งที่ได้รับการถ่ายจะมีความคมชัดในขณะที่ด้านหลังของภาพจะเบลอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเคลื่อน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเร็วหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้น
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 10:00 AM   

   Original
   ในวงการถ่ายภาพคำนี้หมายถึง
   1. ฟิล์ม(เนกาตีฟหรือสไลด์) ที่อยู่ในกล้องในขณะที่ใช้ถ่ายสิ่งนั้นๆ จึงหมายถึงเป็นฟิล์มตันฉบับ ส่วนของทรานส์พาเรนซี่ สไลด์ที่ได้มาคือตันฉบับ แต่ในส่วนเนกาตีฟจะมีสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกจะเป็นเนกาตีฟ และส่วนที่สองคือภาพที่ได้อัดขยายมาจากเนกาตีฟตันฉบับนั้นๆ
   2. ภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากเนกาตีฟหรือสไลด์โดยช่างภาพเองหรือที่ช่างภาพเป็นผู้ควบคุมในขณะการทำงาน หรือภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากสไลด์ตันฉบับ ในส่วนของสไลด์ไม่มีความจำเป็นต้องอัดขยาย แต่ก็สามารถนำไปอัดขยายได้
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:59 AM   

   Nature Photography
   การถ่ายภาพธรรมชาติ ซึ่งรวมตั้งแต่การถ่ายภาพดอกไม้ ไปจนถึงการถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ และภาพสัตว์ต่างที่ไม่ได้ถูกจับมาเลี้ยง หรือขัง เป็นการถ่ายจากความเป็นอยู่จริงๆ ในทุ่ง หนองน้ำ และป่า และไม่ใช่เป็นการถ่ายจากสวนสัตว์เปิด หรือสัตว์เลี้ยง

   Negative
   หมายถึง ฟิล์มหรือเพลทหลังจากที่ได้รับการถ่ายและล้างมาแล้วแม้จะมีภาพอยู่ แต่สีโทนและภาพจะกลับจากความเป็นจริง ส่วนที่สว่างจะดูมืดทึบ และส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่มืดจะดูใส
   จะต้องได้รับการอัด-ขยายด้วยเครื่องอัด-ขยายภาพ อัดลงบนกระดาษและผ่านกระบวนการล้างมาเสียก่อนจึงจะสามารถเห็นภาพที่เหมือนจริงได้
   ...
   by Published on Jun 21st, 2008 09:55 AM   

   Macrophotography
   หมายถึงการถ่ายภาพในระยะประชิด ที่จะให้ขนาดของภาพบนฟิล์มมีขนาดใหญ่เท่า หรือใหญ่กว่าขนาดของสิ่งที่ถ่าย ซึ่งจะมีขนาดที่เริ่มจากขนาด Life Size หรือ 1:1 ขึ้นไปด้วยการใช้เลนส์ธรรมดาร่วมกับอุปกรณ์ช่วยอื่นๆ หรือการใช้ Macro Lens แต่มิใช่เป็นการใช้กล้องจุลทัศน์

   Mirror Image
   หมายถึงภาพที่เรามองเห็น ที่สะท้อนจากกระจกเงาซึ่งจะดูกลับด้าน ขวาเป็นซ้ายและซ้ายเป็นขวา และภาพหรือ Image ที่เห็นบน Ground Glass ของกล้องถ่ายภาพขนาดกลาง Medium Format ที่ใช้ฟิล์ม 120 จะเป็น Mirror Image เพราะดูกลับด้าน เหมือนกับมองเห็นภาพที่สะท้อนมาจากกระจกเงา เพราะกล้องไม่มีระบบกลับด้านได้อย่างกล้องประเภท 35 มม.
   ...

   Page 6 of 9 FirstFirst ... 45678 ... LastLast