• นิทรรศการ บรมครู ศิลปินภาพถ่ายเอกรงค์

  พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิด

  นิทรรศการภาพถ่ายและพิธีเปิดตัวหนังสือ "บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์"

  เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยจึงได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายขาว-ดำ “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” ขึ้นเพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพองค์เอกอัครศิลปิน พระองค์ทรงเป็นบรมครูในศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนงโดยเฉพาะทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย ซึ่งพระองค์มีความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์

  ในโอกาสนี้ทางพิพิธภัณฑ์ได้น้อมอันเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์จำนวน 9 ภาพมาจัดแสดงซึ่งนับเป็นการแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมากที่สุดในรอบ 50 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสชื่นชมกันอย่างกว้างขวางและนับเป็นโอกาสพิเศษสุดที่ได้รับเกียรติจาก “บรมครู” ทั้ง 26 ท่าน โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ทั้ง 5 ท่าน และบรมครู ถ่ายภาพเอกรงค์ที่มารวมตัวกันมากที่สุดถึง 20 ท่าน อาทิ ศจ.พูน เกษจำรัส, จิตต์ จงมั่นคง, ไพบูลย์ มุสิกโปดก, ยรรยง โอฬาระชิน, วรนันท์ ชัชวาลทิพากร,ศจ.สนั่น ปัทมะทิน, ระบิล บุนนาค, รัตน์ เปสตันยี, มล.ต้อย ชุมสาย, จีเส่ง หว่อง, เจน นิมมานนิตย์, ศจ.ชอุ่ม ประเสริฐกุล, เชาว์ จงมั่นคง, เดโช บูรณบรรพต, ประพัฒน์ จิตต์ธีรภาพ, ไพบูลย์ ศิลป์งามเลิศ, วรรณี ชัชวาลทิพากร, วิวัฒน์ พิทยะวิริยากุล (S.H.Lim), สรศิลป์ ตันติเมธ, สุขพล สุริยา, สุมิตรา ขันตยาลงกต, สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์, หลิ่ม ลิบ, อัมพร ธนชาญ, อุดมศักดิ์ ตันติเมธ พร้อมศิลปินรับเชิญด้านประติมากรรม อ.ไสยยาสน์ เสมาเงิน มาร่วมจัดแสดงในงานครั้งนี้

  นิทรรศการ “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์” จะเป็นตัวแทนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานถ่ายภาพของศิลปินที่เป็น บรมครูของแผ่นดินสู่นักถ่ายภาพรุ่นเยาว์ และผู้ที่สนใจในศิลปะแขนงนี้ เพื่อให้ศิลปะภาพถ่ายขาว-ดำยังสร้างตำนานการเล่าขานเรื่องราวการบันทึกประวัติศาสตร์ และบอกเล่าความเป็นไปของชีวิตผ่านภาพที่ทรงพลังสืบไป

  พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่าภาพเอกรงค์” การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์และรวมทั้งผลงานจากศิลปินระดับบรมครู ในวงการภาพถ่ายขาว-ดำ มากที่สุด จำนวน 80 ภาพ นำมาจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2556ถึง 31 มกราคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. พร้อมกับเปิดตัวหนังสือรวมรวมผลงานภาพถ่าย “บรมครู ศิลปินถ่ายภาพเอกรงค์ – The Legend of Black & White Photo”

  พิธีเปิดนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือ
  วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 16.00 น.
  ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

  นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม - 31 มกราคม 2556

  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)
  โทร. 02-953-1005-7
  แฟกซ์. 02-953-1008
  อีเมล์ info@mocabangkok.com
  www.mocabangkok.com

  ** For English please goto next page **

 • Facebook comments