• นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อันมีทิพเนตรส่องไป"

  นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  "อันมีทิพเนตรส่องไป"
  11 ธันวาคม 2557 - 8 มีนาคม 2558
  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

  นิทรรศการปีนี้แปลกกว่าปีก่อนๆ ที่ผ่านมา คือมีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์ (telescope) มีภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electronic Microscope) มีรูปจากยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ทำให้เราได้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นได้ เป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่องอิเหนาตอนจรการำกฤชที่ว่า

  “ยอกรขึ้นเพียงศิโรเพฐ ไหว้ไทเทเวศน้อยใหญ่
  อันมีทิพเนตรส่องไป อย่าได้เข้าด้วยคนร้าย”

  มีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบางประเทศเป็นการเสด็จฯ
  ไปเป็นครั้งแรก

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  โทร 02-214-6630 - 8 ต่อ 501
  www.bacc.or.th
  -----

  A Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn:
  Clairvoyance
  11 December 2014 - 8 March 2015
  Main Gallery, 9th floor

  This year's exhibition is different than previous ones. This year there are photos taken from a telescope and being able to use the Scanning Electron Microscope to see the microscopic structure. There is also a photo from a drone that allows us to see from high altitude. These machines give magical eyes to see unbelievable visions, hence the name of this year's exhibition, clairvoyance, taken from Inao, traditional Thai epic, when Prince Joraka proclaims during his dagger dance for
  the gods:

  "My two hands held high in reverence for all gods big and small,
  for all those with clairvoyance, do not side with the villain"

  Other photos in this exhibition are sceneries and snapshots from Thailand and other countries. Among them are photos from Timor-Leste and Malta for the first time.

  For more information Public Relation Department,
  Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
  Tel: 02-214-6630 - 8 ext. 501
  www.bacc.or.th