• การประกวดภาพถ่าย “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์”

  ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดจากการไปเที่ยวชมงาน River Festival 2014 “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในระหว่างวันที่ 1-6 พฤศจิกายน ในหัวข้อ “6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์” โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของงาน River Festival 2014 ได้ที่นี่

  http://www.riverfestivalthailand.com/

  การประกวดครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน River Festival 2014 เปิดให้ผู้สนใจส่งภาพถ่ายสายน้ำแห่งวัฒนธรรม บนโค้งน้ำเจ้าพระยา 6 ท่าน้ำ 6 อารมณ์ เพื่อสานต่อมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมเปิดเรื่องราวของสายน้ำให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ผ่านภาพถ่าย

  ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
  ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศวัยและสัญชาติ
  หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสิน ทีมงาน และคณะกรรมการบริหารของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

  คณะกรรมการตัดสิน
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  รางวัล
  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

  วิธีการส่งภาพประกวด
  ผู้ประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th/system/public/ (ก่อนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ) โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง เมื่อสมัครครบ 48 ชั่วโมง จะสามารถเข้าเว็บไซด์เพื่อทำการ Upload ภาพได้

  ดูรายละเอียดการส่งภาพที่นี่


  กำหนดการการประกวด
  ปิดรับภาพ : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
  ตัดสินภาพ : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557
  ประกาศผลเป็นทางการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

  กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
  1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในช่วงวันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2557 นี้ และถ่ายภายในสถานที่ที่จัดกิจกรรม River Festival 2014 เท่านั้น (ดูข้อมูลที่นี่ http://www.riverfestivalthailand.com/ )
  2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอล
  3. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2500 pixels ในรูปแบบ .jpg และต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
  6. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายภาพ และกระบวนการ
  7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 10 ภาพ
  8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ส่งภาพเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์ของภาพ
  9. ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้คณะผู้จัดทำมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของงานกิจกรรม “สายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ในโอกาสต่อไป
  10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  email มาที่ rpst.info@gmail.com
 • Facebook comments