• ประกาศรายชื่อร่วมแสดงภาพในงาน The Beauty of Monochrome - The 10th Photo Exhibition

  รายชื่อผู้ร่วมแสดงภาพ The Beauty of Monochrome ทางชมรมขอจำกัดไม่เกินท่านล่ะ 2 ภาพน่ะครับ

  รายชื่อผู้แสดง 1 รูป

  Chimphoto Bw


  Kung Kungfuu
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Photograph Konkit
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Nine-d Thailand
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  PToom Bussara
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  อาร์ท


  Kraingsak L'siri
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Peerapol Phettrakul
  ชำระเงินแล้ว
  เริงชัย
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  พี่โม
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  ธเนศ เลขะกุล (เพื่อนพี่โมคนที่ 1)
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  ชริยา ทวียนต์ชัย (เพื่อนพี่โมคนที่ 2)
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Kanchit (เพื่อนพี่โมคนที่ 3)
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Icon Lekziess


  ไผ่
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  AmaZon Ann

  ส่งภาพแล้ว
  วีรนต บุรณศิริ viranod@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  krissanapong manotham kmanotham@hotmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  สรวิศ ยืนยงค์วิทยากุล pingthesaint@hotmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  สัมฤทธิ์ อยู่เมฆะ carkuzaa@hotmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  บุญเลิศ โรจนบวร boonlertro@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว

  รายชื่อผู้แสดง 2 รูป

  Surin Ping

  ส่งภาพแล้ว
  เริงฤทธิ์
  ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  หมอส้ม sornin@hotmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  นภสินธุ์ ศิลป์อโณทัย kzlmax@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  ดิลกชัย รัตนดิลกชัย dilokchai@yahoo.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  ภูมิใจ อัตตะนันทน์ poomjai.attanun@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Maytee Junjua aftersixpm@msn.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  ธีราวิชญ์ ไชยรัตนตรัย kimmm81@hotmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  นิรุช ติกวัฒนานนท์ qqniruchthai@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  ณัฏฐิรุจน์ เดชอุดม nnutty5213@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  วริศ จงกลวัฒนา waritchongkol@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  Pong Skuntanaga (LinksLS) crcth@yahoo.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  กษิตย์เดช พะวงศ์ครับ kasitdej@me.com, kasitdej.p@gmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว
  เอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม dsign18@hotmail.com ชำระเงินแล้ว ส่งภาพแล้ว


  รวม 49 ภาพ


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  คุณโกวิท (เอ), คุณหนึ่ง
  02-420-1151, 02-420-2595-6
  เวลา 9:00-17:00
  หรือ
  Facebook: https://www.facebook.com/BWthai.org

  หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า

  ขอบคุณครับ

 • Facebook comments