• การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 11 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2558 หัวข้อ "ร้อน"

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2558 หัวข้อ “ร้อน” กำหนดส่งผลงานภาพถ่ายระหว่างวันที่ 3 – 22 พฤศจิกายน 2557

  ขอเชิญนักถ่ายภาพชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลงานภาพถ่ายทั้งฟิล์มสี ขาวดำ หรือดิจิตอล เข้าประกวดโดยมีรางวัล ดังนี้

  รางวัลยอดเยี่ยม
  จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ

  รางวัลชนะเลิศ
  จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

  รางวัลเกียรติยศ
  จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

  ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด
  ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน 2557
  ส่งถึง งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้น L สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
  โทร. 0 2849 7500 - 30 ต่อ 31105, 31111 และ 31113 หรือ
  โทร. 0 2849 7538 หรือ
  โทร. 0 2849 7564
  โทรสาร 0 2849 7563
  E-mail: su-pr@su.ac.th
  Facebook : www.facebook.com/NarisdayPhotoContest
  Website: www.photo.su.ac.th
 • Facebook comments