• กติกาการส่งภาพเข้าร่วมแสดงในงาน The Beauty of Monochrome - The 10th Photo Exhibition

  ขอเชิญสมาชิกชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยและบุคคลทั่วไปทุกท่าน
  ร่วมส่งภาพเข้าแสดงในงานแสดงภาพประจำปี 2014 ครั้งที่ 10
  The Beauty of Monochrome
  โดยชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย


  ผลงานภาพถ่ายขาวดำที่ส่งเข้าแสดง
  ไม่จำกัดแนว ไม่จำกัดประเภท ถ่ายทอดความสวยงามของสิ่งที่เห็น สิ่งที่ประทับใจ ของคุณออกมาในรูปแบบของภาพขาวดำ

  ประเภทของภาพถ่าย
  ภาพถ่ายฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอลขาวดำ

  กฏ กติกา มารยาท ในการส่งผลงาน
  1. ภาพที่แสดงจะต้องเป็นภาพขาวดำเท่านั้น สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิติล(Digital) และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
  2. ผู้ที่ส่งภาพเข้าแสดงจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาแสดง หรือในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  3. สามารถส่งรูปที่ต้องการแสดงมาได้ที่ exhibition@bwthai.org โดยใช้หัวข้ออีเมล์ (Subject)ว่า "The Beauty of Monochrome - The 10th Photo Exhibition"
  4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าแสดงสามารถส่งรูปได้ไม่จำกัดจำนวน
  5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าแสดงต้องส่งรูปเป็น Jpeg file ขนาด 1200x800pixels(3:2) 900x900pixels(1:1) และให้ระบุรายละเอียดของภาพ ชื่อ-นามสกุลจริง ชื่อที่ใช้บนเว็บชมรม(ถ้ามี)และเบอร์โทรติดต่อที่สะดวกที่สุด
  6. หมดเขตรับรูปวันที่ 15 สิงหาคม 2557
  7. ประกาศรูปที่จะใช้แสดงงานวันที่ 20 สิงหาคม 2557
  8. ประกาศรายชื่อรูปที่ได้รับเลือกที่เว็บไซด์ http://www.bwthai.org/
  9. ภาพที่ได้รับเลือกจะต้องทำการชำระเงิน ค่าแสดงงาน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557

  กฏ กติกา มารยาท สำหรับภาพที่ได้รับเลือก
  1. ภาพที่ได้รับเลือกจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล์ exhibition@bwthai.org หรือเบอร์โทรติดต่อที่ให้ไว้
  2. ภาพที่ได้รับเลือกจะต้องส่งรูปจริงขนาดความละเอียดสูง (ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5MB) เพื่อใช้สำหรับพิมพ์ภาพมาที่อีเมล์ exhibition@bwthai.org ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557
  3. ภาพที่ได้รับเลือกจะต้องทำการชำระเงิน ค่าแสดงงานเป็นจำนวน 3,500บาท(สามพันห้าร้อยบาท)ต่อภาพ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2557
  4. ค่าแสดงงานประกอบไปด้วยค่าพิมพ์ภาพขนาด 22x16นิ้ว(3:2) หรือ 16x16นิ้ว(1:1) ค่าเม้าท์และเข้ากรอบรูปขนาด 30x24นิ้ว
  5. เมื่อชำระเงินค่าแสดงภาพตามที่กำหนดไว้แล้ว ให้แจ้งชำระเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ exhibition@bwthai.org เพื่อเป็นแจ้งให้ทางชมรมได้รับทราบ และเป็นการยืนยันในการดำเนินงานต่อไป
  6. ทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการใดๆ กับภาพที่ยังไม่ชำระค่าแสดงงาน
  7. ผลงานทุกชิ้นเจ้าของภาพสามารถรับกลับได้หลังจากจบงานแสดงภาพ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 หลังเวลาเลิกงาน

  กฏ กติกา มารยาท สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อภาพในงาน
  นอกจากการได้แสดงออกถึงผลงานของตัวเองสู่สาธารณะแล้ว ผู้ที่แสดงภาพยังมีโอกาสได้ขายผลงานของตัวเอง โดยราคากลางที่ชมรมตั้งไว้คือ 15,000 บาท และเจ้าของภาพสามารถตั้งราคาขายผลงานของตัวเองได้ด้วย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ผู้ซื้อภาพจะต้องมัดจำ 50% ด้วยเงินสด และมารับภาพในวันสุดท้ายของงานแสดงภาพ
  2. รายได้ของการขายภาพจะแบ่งให้เจ้าของภาพ 60% และชมรม 40%
  3. ในกรณีที่ภาพที่แสดงสามารถขายได้มากกว่า 1 copy รายได้ของการขายภาพจะแบ่งให้เจ้าของภาพ 60% และชมรม 40% ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ค่าเม้าท์และเข้ากรอบรูปตั้งแต่ copy ที่ 2 เป็นต้นไปเป็นของเจ้าของภาพ ทางชมรมเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการพิมพ์ เข้ากรอบและส่งมอบให้ผู้ซื้อภาพเท่านั้น
  4. ภาพที่แสดงสามารถขายได้ไม่เกิน 5 copy/ภาพ
  5. รายได้ส่วนชมรม หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วหากมีกำไรทางชมรมฯ จะพิจารณาบริจาคบางส่วนให้กับองค์กรการกุศล ซึ่งทางชมรมฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

  วิธีการชำระเงิน
  โอนเงินเข้าบัญชี
  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสนามเป้า
  ชื่อบัญชี ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย โดย นายนนทิวัฒน์
  บัญชีเลขที่ 029-260-6915
  หลังจากโอนเงินแล้วให้ส่งสลิปแจ้งโอนเงินมาที่อีเมล์ exhibition@bwthai.org โดยใช้ชื่อหัวข้อ(Subject)ว่า "Pay-in Slip The Beauty of Monochrome - The 10th Photo Exhibition"

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  คุณโกวิท (เอ), คุณหนึ่ง
  02-420-1151, 02-420-2595-6
  เวลา 9:00-17:00
  หรือ
  Facebook: https://www.facebook.com/BWthai.org

  หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้า

  ขอบคุณครับ

 • Facebook comments