• ผลการประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome

  ประเภท Creative/Manipulated

  รางวัลชนะเลิศ
  ชื่อภาพ: HOME 2/5
  เจ้าของผลงาน: Sirirak Chantorn  รองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อภาพ: ก้อนหินกลางน้ำ
  เจ้าของผลงาน: Kosit Jitpairoj  รองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อภาพ: การจองจำ
  เจ้าของผลงาน: Mr. Suthas Rungsirisilp
  ชื่อภาพ: HOME 3/5
  เจ้าของผลงาน: Sirirak Chantorn
  ชื่อภาพ: แรง ดึง ดูด
  เจ้าของผลงาน: ธนวัฒน์ ใจกล้า
  ชื่อภาพ: Mask of the forest
  เจ้าของผลงาน: ชยพล บุษบุญเนียม
  ชื่อภาพ: Creative001
  เจ้าของผลงาน: Arisara Jassadapongpukdee
  รางวัลชมเชย
  ชื่อภาพ: Umbrella
  เจ้าของผลงาน: ธีรธัช วรสินวัฒนา
  ชื่อภาพ: สังสารวัฏ-ลำดับที่5 สิ้นรอบ
  เจ้าของผลงาน: รุธ ดีพร้อม
  ชื่อภาพ: ลมว่าว
  เจ้าของผลงาน: โกสินทร์ สุขุม
  ชื่อภาพ: Alone in the dark
  เจ้าของผลงาน: Piyapong Sornwaneenawakhun
  ชื่อภาพ: หางเรือ
  เจ้าของผลงาน: สัณหกช เทพโยธิน
  ชื่อภาพ: หายหัว
  เจ้าของผลงาน: ทนงศักดิ์ หาระคุณโน