• ผลการประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome

  ประเภท Landscape/Architecture

  รางวัลชนะเลิศ
  ชื่อภาพ: Curve of Monochrome
  เจ้าของผลงาน: Suchada Ramakul


  รองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อภาพ: สนุกลำพัง
  เจ้าของผลงาน: Hansa Tangmanpoowadol  รองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อภาพ: MOCA Shape
  เจ้าของผลงาน: ศุภชัย เอมระดี
  ชื่อภาพ: nothing
  เจ้าของผลงาน: Wachira Trachoo
  ชื่อภาพ: เสรีภาพ
  เจ้าของผลงาน: สัณหกช เทพโยธิน
  ชื่อภาพ: เมืองฮานอย
  เจ้าของผลงาน: ฆฤพร สาตราภัย
  ชื่อภาพ: Rhythm Of Structure 1
  เจ้าของผลงาน: ธนานนท์ สาลาด
  รางวัลชมเชย
  ชื่อภาพ: เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
  เจ้าของผลงาน: ธนทัต ตรีคุณประภา
  ชื่อภาพ: ถุงทองและความพอเพียง
  เจ้าของผลงาน: โกสินทร์ สุขุม
  ชื่อภาพ: ทิวสนบนปลายฟ้า
  เจ้าของผลงาน: ปานเพชร ร่มไทร
  ชื่อภาพ: mountains calling
  เจ้าของผลงาน: ชินดนัย ศรีสัจจะกุล
  ชื่อภาพ: Bridge No.5.1
  เจ้าของผลงาน: เดนนิส จีระสุวรรณกิจ
  ชื่อภาพ: cycle
  เจ้าของผลงาน: teerapat pattanasoponpong