• ผลการประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome

  ประเภท Street/Documentary

  รางวัลชนะเลิศ
  ชื่อภาพ: ที่พักพิง
  เจ้าของผลงาน: ฆฤพร สาตราภัย  รองชนะเลิศอันดับ 1
  ชื่อภาพ: city possess her beauty soul but remain just beauty face
  เจ้าของผลงาน: Varinthorn Pormajanya  รองชนะเลิศอันดับ 2
  ชื่อภาพ: Evening
  เจ้าของผลงาน: Bussara Sukpanichnant
  ชื่อภาพ: หยุดนิ่ง หรือ วิ่งไป
  เจ้าของผลงาน: ดวงดาว บุญเย็น
  ชื่อภาพ: London eye
  เจ้าของผลงาน: Arisara Jassadapongpukdee
  ชื่อภาพ: friendship
  เจ้าของผลงาน: ณัฐชล นาคเพ็ชรพูล
  ชื่อภาพ: cut it off
  เจ้าของผลงาน: Sakesan Wangjaisuk
  รางวัลชมเชย
  ชื่อภาพ: GOAL
  เจ้าของผลงาน: ณภัทร เกตุแก้ว
  ชื่อภาพ: หน้ากากขาว
  เจ้าของผลงาน: ณัฐพล ศรีทองคำ
  ชื่อภาพ: ในช่องว่าง
  เจ้าของผลงาน: Kornsorn Prakobkhong
  ชื่อภาพ: ท่ามกลางหิมะ
  เจ้าของผลงาน: สุทัศน์ ฟองมูล
  ชื่อภาพ: สร้างเมือง
  เจ้าของผลงาน: Napat Srinamcham
  ชื่อภาพ: Test Shot
  เจ้าของผลงาน: Viroj Supornpradit