• ผลการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในวันนริศ ประจำปี 2557 หัวข้อ "ถิ่นกำเนิด"

  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ จัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ “ถิ่นกำเนิด” 1 ทศวรรษการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2557 เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์งานศิลปะทางด้านการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในปัจจุบันที่เติบโตไปตามกระแสโลกแห่งเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล


  ในปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 423 คน ผลงานทั้งสิ้น 1,585 ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ศิลปิน นักถ่ายภาพชั้นนำชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักวิจารณ์ศิลปะ ได้แก่ ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง นิติกร กรัยวิเชียร ธวัชชัย สมคง นภดล โชตะสิริ ดาว วาสิกศิริ กนก สุริยสัตย์ และราฟ ทูเท็น ได้ตัดสินผลงานที่ได้รางวัลและร่วมแสดงทั้งสิ้น จำนวน 84 ชิ้น

  ผลการประกวด
  ประกาศทาง เว็บไซต์ http://www.photo.su.ac.th/

  ติดตามความเคลื่อนไหว
  การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในวันนริศ ได้ที่ Facebook
  https://www.facebook.com/NarisDayPhotoContest

  งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • Facebook comments