• Black & White Darkroom

  by Published on Jun 21st, 2008 09:55 AM   

  Macrophotography
  หมายถึงการถ่ายภาพในระยะประชิด ที่จะให้ขนาดของภาพบนฟิล์มมีขนาดใหญ่เท่า หรือใหญ่กว่าขนาดของสิ่งที่ถ่าย ซึ่งจะมีขนาดที่เริ่มจากขนาด Life Size หรือ 1:1 ขึ้นไปด้วยการใช้เลนส์ธรรมดาร่วมกับอุปกรณ์ช่วยอื่นๆ หรือการใช้ Macro Lens แต่มิใช่เป็นการใช้กล้องจุลทัศน์

  Mirror Image
  หมายถึงภาพที่เรามองเห็น ที่สะท้อนจากกระจกเงาซึ่งจะดูกลับด้าน ขวาเป็นซ้ายและซ้ายเป็นขวา และภาพหรือ Image ที่เห็นบน Ground Glass ของกล้องถ่ายภาพขนาดกลาง Medium Format ที่ใช้ฟิล์ม 120 จะเป็น Mirror Image เพราะดูกลับด้าน เหมือนกับมองเห็นภาพที่สะท้อนมาจากกระจกเงา เพราะกล้องไม่มีระบบกลับด้านได้อย่างกล้องประเภท 35 มม.
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:53 AM   

  Lamp House
  หมายถึง จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอัด-ขยายภาพ หรือเครื่องฉายสไลด์ ปรกติจะเป็นแสงที่อยู่ในกล่องที่ได้รับการปิดกั้นอย่างมิดชิด ไม่ให้ส่องลอดออกมาอันจะทำให้กระดาษ fog ได้ เช่นในกรณีของหัวเครื่องอัด-ขยายภาพ และมิให้ส่องออกมารบกวนสายตาดังในกรณีย์ของเครื่องฉายสไลด์ ที่ Lamphouse นี้จะมีช่องระบายอากาศเพื่อมิให้เกิดความร้อนจนเกินไป
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:44 AM   

  Japan Camera and Optical Instruments Inspection and Testing Institute [JCII]
  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1954 จากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตกล้องทั้งหลายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจเช็คคุณภาพของกล้องที่ผลิตออกมาทั้งหมด ให้อยู่ในมาตรฐานของการส่งออกไปขายยังนานาประเทศ

  Jena Glass
  แก้วคุณภาพสูงที่ได้รับการการค้นคว้าโดยนาย Ernst Abbe และผลิตที่โรงงานเล็กๆของนาย Otto Schott ในเมือง Thuringian ซึ่งอยู่ในเขตของ Jena ประเทศเยอร์มันนี ซึ่ง Carl Zeiss ได้นำไปผลิตเป็นเลนส์แก้ความคลาด ให้กับเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเป็นรายแรก
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:39 AM   

  Ideal Format
  หมายถึงฟิล์มที่มีขนาด 4 ต่อ 3 เช่น ขนาด 6 x 4.5 ซม. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเหมาะสมในการถ่ายทั้งแนวต้ังและแนวนอน

  Ilfochrome / Cibachrome
  เป็นระบบการอัด-ขยายภาพสีที่อัดโดยตรงจากสไลด์ฟิล์ม แทนการแยกสีหรือการทำ internegative ซึ่งบริษัท Ciba-Geigy Photochemie ใน Switzerland และ Ilford ในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันเป็นผู้ผลิตวัสดุต่างๆในการนำมาใช้อัด-ขยาย ประมาณช่วงปี 1960 ต่อมา Ilford ได้ซื้อกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น Ilfochrome
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:36 AM   

  Hair Light
  หมายถึงแสงที่ใช้ในการส่องผมในการถ่ายภาพบุคคล ที่ถ่ายในสตูดิโอ เพื่อไม่ให้สีของผมกลืนหายไปกับฉากหลัง ปรกติจะเป็นการส่องลงมาจากด้านบน เยื้องไปทางหลังของผู้เป็นแบบ

  Halation
  วงแสงสลัวๆที่เกิดขึ้นรอบๆจุดที่เป็นจุดสว่างเล็กๆของภาพ เกิดขึ้นมาจากการที่แสงได้ส่องผ่านทะลุเยื่อไวแสงไปยังด้านหลังและสะท้อนมาจากแผ่นดันฟิล์มหรือส่วนอื่นภายในกล้อง กลับไปยังฐานของเยื่อไวต่อแสงของฟิล์ม
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:33 AM   

  Genre Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพกิจวัตรประจำวันของบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัว หรือในการทำงานโดยไม่มีการจัดฉาก

  GIF (Graphic Interchange Format)
  เป็นไฟล์ภาพสากลประเภทหนึ่งที่ได้รับการบีบลดขนาดเพื่อให้ใช้บนอินเตอร์เน็ท GIF จะมีมาตรฐานสีเพียงแค่ 216 สีเท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้กับภาพกราฟฟิคที่มีสีน้อย มากกว่าการใช้กับภาพถ่าย
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:30 AM   

  f-sixteen Rule
  “กฎ f/16” คือสูตรสำเร็จในการถ่ายภาพเพียงสูตรเดียว ที่ใช้ได้้ผลยามที่ไม่มีเครื่องวัดแสง หรือยามที่เครื่องวัดแสงเสีย หากท้องฟ้าโปร่ง ดวงอาทิตย์ยังอยู่ในระดับสูง แสงมาจากด้านหน้าและมีความสว่างเสมอกัน ให้ตั้งหน้ากล้องที่ f/16 และใช้ความเร็วเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ ISO ของฟิล์มที่ใช้ เช่นใช้ฟิล์ม ISO 100 ก็ตั้งหน้ากล้อง f/16 และความเร็วที่ 1/125 หรือหากใช้ ISO 50 ก็ตั้งหน้ากล้อง f/16 และความเร็วที่ 1/60 เป็นต้น
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:22 AM   

  Easel / Masking Frame
  แผงใช้ใส่กระดาษในการอัด-ขยายภาพ ปรกติจะใบที่เลื่อนได้ตั้งแต่สองถึง สี่ใบ ใช้ในปรับขนาดของภาพและทับขอบกระดาษให้เรียบ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างขอบขาวรอบๆภาพไปด้วย บางประเภทจะมีร่องเสียบกระดาษไม่ให้เลื่อน

  Edge Numbers
  ตัวเลขหรือระหัสบนขอบฟิล์มถ่ายภาพยนตร์และฟิล์มถ่ายภาพซึ่งได้รับการบันทึกมาในขั้นตอนของการผลิตโดยผู้ผลิต จะสามารถมองเห็นได้หลังจากที่ฟิล์มได้ผ่านการล้างมาแล้ว
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:19 AM   

  Daylight
  1. แสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะมีความจ้า คุณภาพ สี และอุณภูมิสี ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเวลาของวันและสภาพของดินฟ้า อากาศและส่วนต่างๆของโลก
  2. เป็นการผสมกันระหว่าง Sunlight และ Skylight ในช่วงเวลาระหว่างใกล้เที่ยง ซึ่งจะมีอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ประมาณ 5,400 - 5,900 K
  3. ใช้เรียกฟิล์มสีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาให้ใช้ได้กับอุณหภูมิสีของแสงระหว่าง 5,400 - 5,600 K.

  ...

  Page 3 of 4 FirstFirst 1234 LastLast