• Black & White Darkroom

  by Published on Jun 21st, 2008 10:22 AM   

  Viewing Filter
  1. แผ่นกรองแสงใช้ประเมิณน้ำหนักสีและโทนในการถ่ายภาพขาวดำ เรียกว่า Panchromatic Vision Filter หรือ PV Filter ซึ่งจะให้โทนสีเทาที่ใกล้เคียงกับฟิล์มที่จะใช้ ซึ่งมักจะใช้กับการถ่ายภาพแบบ Zone System
  2. แผ่นกรองแสงใช้ประเมิณน้ำหนักสีในการตรวจสอบความถูกต้องของสี ในการอัด-ขยายภาพสี
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:20 AM   

  Unipod / Monopod
  หมายถึงขาตั้งขาเดียว ปรกติจะเป็นท่อกลม ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 3 ช่วง สามารถปรับให้ยาวและสั้นได้ ใช้สำหรับช่วยประคองกล้องให้มั่นคงในการถ่ายภาพยามที่แสงน้อยและยามที่ใช้ขาตั้งสามขา (Tripod) ไม่ได้ หรือเพื่อความสดวกในการพกพาเพราะว่าจะมีความเบากว่า แต่จะทำงานไม่ได้ดีเท่า ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า Monopod
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:13 AM   

  Tear Sheet
  คือภาพที่ไดัรับการตัดออกมาจากนิตยสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมีภาพที่เป็นผลงานของช่างภาพนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบกับภาพอื่นๆใน Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นว่าช่างภาพนั้นได้ผลิตงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว (หรือสำหรับนายแบบ/นางแบบ ซึ่งเป็นผลงานของบุคคลนั้นๆ ใช้ร่วมกับภาพอื่นๆใน Portfolio ในการหางานหรือสมัครงานที่จะแสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นๆได้มีงานที่รับการนำไปใช้ในงานจริงมาแล้ว)
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:11 AM   

  Self Portrait
  การถ่ายภาพตนเอง ทำได้หลายลักษณะและหลายวิธีด้วยกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายให้เห็นใบหน้าชัดเจน และไม่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนของใบหน้าเกี่ยวข้อง อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนมาจากวัสดุ หรือจากกระจกเงา หรือจากเงา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความคิดหรือการแสดงออกของแต่ละบุคคลว่าต้องการให้สังคมเห็น หรือรู้จักอย่างไร
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:10 AM   

  Reversal Film / Slide Film /Positive Film
  เป็นฟิล์มที่เรียกกันว่าฟิล์มโปร่งแสง เป็นฟิล์มที่เมื่อได้รับการล้างมาแล้ว มีภาพและสีที่เหมือนจริง สามารถดูได้โดยไม่ต้องนำไปอัด-ขยายเป็นภาพมาดูเหมือนดังเช่นกับเนกาตีฟฟิล์ม ปรกติหลังจากการล้างจะได้รับการใส่กรอบ (mount) โดยแล็ปผู้ล้าง ใช้ดูกับกล่องดูภาพหรือใส่เครื่องฉายดูบนจอ บางครั้งเรียก Slide Film หรือ Positive Film (มีทั้ง Color Slides และ Black and White Slides) สามารถนำไปอัด-ขยายเป็นภาพได้เช่นเดียวกันกับเนกาตีฟฟิล์ม
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:09 AM   

  Quick-release Platform / Quick-release Plate / QR
  อุปกรณ์ใช้ติดใส่บนหัวของขาตั้งที่เป็นแผ่นมีร่องจับก้นกล้องซึ่งมีอุปกรณ์ที่จะใช้คู่กันติดอยู่ช่วยให้ติดตั้งกล้องและถอดกล้องได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

  QuickTime
  เป็นเทคโนโลยี่ที่ใช้เกี่ยวกับเสียงและภาพที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคิดค้นและผลิตออกมาโดย Apple Computer format for download to a personal computer.

 ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:01 AM   

  Pan
  1. ใช้เรียกชื่อฟิล์มประเภท Panchromatic
  2. การหมุนหรือหันกล้องไปรอบๆ

  Panning
  เป็นเทคนิคของการถ่ายภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวด้วยการหันกล้องตามสิ่งที่กำลังถ่ายแล้วกดชัตเตอร์ เป็นถ่ายที่ใช้ความไวของชัตเตอร์ต่ำ ชัตเตอร์จะยังเปิดอยู่ในขณะที่หมุนกล้องตามสิ่งที่เคลื่อน เมื่อทำอย่างถูกต้อง สิ่งที่ได้รับการถ่ายจะมีความคมชัดในขณะที่ด้านหลังของภาพจะเบลอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเคลื่อน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเร็วหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้น
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:00 AM   

  Original
  ในวงการถ่ายภาพคำนี้หมายถึง
  1. ฟิล์ม(เนกาตีฟหรือสไลด์) ที่อยู่ในกล้องในขณะที่ใช้ถ่ายสิ่งนั้นๆ จึงหมายถึงเป็นฟิล์มตันฉบับ ส่วนของทรานส์พาเรนซี่ สไลด์ที่ได้มาคือตันฉบับ แต่ในส่วนเนกาตีฟจะมีสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกจะเป็นเนกาตีฟ และส่วนที่สองคือภาพที่ได้อัดขยายมาจากเนกาตีฟตันฉบับนั้นๆ
  2. ภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากเนกาตีฟหรือสไลด์โดยช่างภาพเองหรือที่ช่างภาพเป็นผู้ควบคุมในขณะการทำงาน หรือภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากสไลด์ตันฉบับ ในส่วนของสไลด์ไม่มีความจำเป็นต้องอัดขยาย แต่ก็สามารถนำไปอัดขยายได้
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:59 AM   

  Nature Photography
  การถ่ายภาพธรรมชาติ ซึ่งรวมตั้งแต่การถ่ายภาพดอกไม้ ไปจนถึงการถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ และภาพสัตว์ต่างที่ไม่ได้ถูกจับมาเลี้ยง หรือขัง เป็นการถ่ายจากความเป็นอยู่จริงๆ ในทุ่ง หนองน้ำ และป่า และไม่ใช่เป็นการถ่ายจากสวนสัตว์เปิด หรือสัตว์เลี้ยง

  Negative
  หมายถึง ฟิล์มหรือเพลทหลังจากที่ได้รับการถ่ายและล้างมาแล้วแม้จะมีภาพอยู่ แต่สีโทนและภาพจะกลับจากความเป็นจริง ส่วนที่สว่างจะดูมืดทึบ และส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่มืดจะดูใส
  จะต้องได้รับการอัด-ขยายด้วยเครื่องอัด-ขยายภาพ อัดลงบนกระดาษและผ่านกระบวนการล้างมาเสียก่อนจึงจะสามารถเห็นภาพที่เหมือนจริงได้
  ...

  Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast