• Darkroom Dictionary - Z

  Zenit
  เป็นชื่อของกล้องถ่ายภาพประเภทเลนส์เดี่ยว 35 มม. ที่ผลิตในประเทศโซเวียตรัสเซีย

  Zenith Camera
  กล้องถ่ายภาพที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการถ่ายภาพเพื่อทำแผนที่ของดาวบนท้องฟ้า, ใช้สำรวจในการหาตำแหน่งและระยะทางของดาวจากโลก และใช้ในการสำรวจเส้นทางของการเคลื่อนตัวของหมู่ดาว

  Zero Position
  ตำแหน่งสามัญของชิ้นส่วนต่างๆของกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ที่ปรับเลื่อนได้ ชิ้นส่วนทุกชิ้นจะต้องได้รับการปรับตั้งไว้ที่ตำแหน่ง 0 ทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการถ่ายภาพ และเมื่อเสร็จการใช้งานแล้ว

  Zone Focusing
  เทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพสิ่งที่เคลื่อนไหว เช่นในการถ่ายภาพกีฬา, การถ่ายภาพแฟชั่น และในการถ่ายภาพสิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง เช่นการแข่งรถ ด้วยการหาจุดที่จะถ่ายภาพไว้ล่วงหน้าในตำแหน่งที่ต้องการโดยการปรับความชัดและช่วงความชัดลึกให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการในตำแหน่งที่ต้องการ ผู้ถ่ายจะต้องใช้กล้องถ่ายภาพตามจับสิ่งที่จะถ่ายให้อยู่ในเฟรม เมื่อสิ่งที่ต้องการจะถ่ายเคลื่อนไปถึงตำแหน่งที่เตรียมไว้ ก็เพียงแค่กดชัตเตอร์ถ่ายโดยที่ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้น เรียกกันว่า "การปรับชัดเฉพาะช่วง"

  Zoom In
  การเปลี่ยนระยะของซูมเลนส์ที่ใช้บนกล้องถ่ายภาพเพื่อดึงภาพให้เข้ามาใกล้, เพื่อให้ได้มุมภาพที่แคบลง หรือเป็นการตัดส่วนเอาเฉพาะที่ต้องการ เหมือนการใช้เทเลโฟโต้เลนส์ หรือในการใช้อุปกรณ์แต่งภาพบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเพื่อดึงภาพให้เข้ามาใกล้ ให้ได้มุมภาพที่แคบลง

  Zoom Lens Reflex [ZLR]
  เป็นกล้องประเภทสะท้อนเลนส์เดี่ยวที่ใช้ซูมเลนส์ถาวร เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ ได้รับการผลิตขึ้นมาโดยบริษัท Olympus

  Zoom Lens / Variable Focus Lens / Variable Focal Length Lens
  เลนส์ที่ได้รับการผลิตมาให้มีช่วงความยาวหลายระยะ เหมือนกับการมีเลนส์มุมกว้าง เลนส์ธรรมดา และเลนส์เทเลโฟโต้ รวมอยู่บนกระบอกเดียวกัน ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนระยะความยาวของเลนส์เพื่อให้ได้มุมที่กว้างขึ้นหรือแคบลงได้ด้วยการหมุนหรือดันกระบอกเลนส์เข้า-ออก โดยที่ผู้ถ่ายไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งในการถ่ายภาพ

  Zoom Out
  การเปลี่ยนระยะของซูมเลนส์ที่ใช้บนกล้องถ่ายภาพในการดันออกไป เพื่อให้ได้มุมภาพที่กว้างขึ้น เหมือนการใช้เลนส์มุมกว้าง หรือในการใช้อุปกรณ์แต่งภาพบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเพื่อให้ได้มุมภาพที่กว้างขึ้น

  Zoom Range
  ความยาวของซูมเลนส์ตั้งแต่ช่วงที่มีระยะที่สั้นที่สุดหรือกว้างสุด (wide angle) ไปจนถึงช่วงที่สามารถถ่ายได้ไกลที่สุดหรือแคบที่สุด (telephoto) ของเลนส์นั้นๆ หรือเป็นการบอกด้วยการใช้สัญญลักษณ์ X เช่น 2X Zoom หรือ 3X Zoom

  Zoom Tool
  เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมแต่งภาพที่ใช้บนคอมพิวเตอร์ ใช้ในการขยายขนาดของภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือทำให้ขนาดเล็กลง
 • Facebook comments