• Darkroom Dictionary - Y

  Yellow-Green Filter
  นิยมใช้ในกลุ่มผู้ถ่ายภาพวิว ด้วยฟิล์มขาว-ดำ แผ่นกรองแสงสีเหลือง-เขียว นี้ จะทำให้ท้องฟ้ามีสีเข้มและจะทำให้เมฆมีสีขาวขึ้น

  Yellow-Orange Filter
  แผ่นกรองแสงสีเหลือง-ส้ม นี้ จะทำให้ท้องฟ้ามีสีที่เข้มกว่าสีเหลืองอื่น

  Yellow Negative
  เนกาตีฟขาว-ดำที่มีคราบสีเหลืองเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้น้ำยาล้างที่มีด่างสูงหรือการใช้น้ำยาที่หมดอายุ หรือว่าล้างด้วยน้ำยาคงสภาพไม่ครบตามเวลาที่กำหนด

  Yellow Print
  ภาพถ่ายขาว-ดำที่มีคราบสีเหลืองเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้น้ำยาล้างที่มีด่างสูงหรือน้ำยาที่หมดอายุ หรือได้รับอากาศมากในระหว่างการล้าง เพราะภาพหงายอยู่ตลอดเวลา หรืออาจจะยกออกจากน้ำยาล้างภาพบ่อยครั้ง หรือว่าอยู่ในน้ำยาคงภาพไม่ครบตามเวลาที่กำหนด
 • Facebook comments