• Darkroom Dictionary - X

  XP1
  เป็นฟิล์มขาวดำตัวแรกของโลกที่สามารถล้างด้วยน้ำยาล้างฟิล์มสีได้ ซึ่ง Ilford ได้ผลิตออกมาเมื่อปี 1980 รุ่นต่อมาในปี 1991 คือ XP2 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุง และในปี 1998 XP2 Super ได้ออกมาเป็นรุ่นที่สาม

  x-sync / x-synchronization / x Setting
  การทำงานของชัตเตอร์กับระบบไฟแฟลชซึ่งจะสัมพันธ์กันเมื่อได้เสียบสายแฟลชเข้าที่ตำแหน่ง x บนกล้อง หรือติดแฟลชที่ hot shoe และเมื่อปุ่มกดชัตเตอร์ได้รับการกด วงจรไฟฟ้าจะไปกระตุ้นให้แฟลชทำงานขณะที่่ม่านชัตเตอร์จะเปิดกว้างเต็มที่

  X Synch Speed
  ปรกติจะหมายถึงความไวสูงสุดที่กำหนดมากับกล้อง ที่สามารถจะใช้ได้กับไฟแฟลช เช่น 1/60, 1/125 หรือ 1/250 เป็นต้น โดยที่ม่านชัตเตอร์จะเปิดนานพอที่จะรับแสงได้ทั้งหมด

  X Sync Terminal / PC Terminal

  ตำแหน่งบนกล้องที่กำหนดไว้ให้เป็นที่เสียบสายแฟลช มีอักษร x กำกับ บนกล้องรุ่นเก่าที่ใช้กับแฟลชประเภทเก่าที่ต้องอาศัยสาย sync ในการต่อเชื่อมกับกล้องในการทำงานร่วมกัน

 • Facebook comments