• Darkroom Dictionary - U

  Unipod / Monopod
  หมายถึงขาตั้งขาเดียว ปรกติจะเป็นท่อกลม ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 3 ช่วง สามารถปรับให้ยาวและสั้นได้ ใช้สำหรับช่วยประคองกล้องให้มั่นคงในการถ่ายภาพยามที่แสงน้อยและยามที่ใช้ขาตั้งสามขา (Tripod) ไม่ได้ หรือเพื่อความสดวกในการพกพาเพราะว่าจะมีความเบากว่า แต่จะทำงานไม่ได้ดีเท่า ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า Monopod

  Uprating
  หมายถึงการเพิ่มความไวแก่แสงให้กับฟิล์ม หรือเป็นการหลอกเครื่องวัดแสงว่าฟิล์มที่ใช้นั้นเป็นฟิล์มที่ีมี ISO ตามที่ตั้ง ปรกติจะเป็นการเพิ่มค่าความไวต่อแสงให้กับฟิล์มที่มี ISO ต่ำ ให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ถ่ายได้ยามที่มีแสงน้อย เช่นการเพื่ม ISO จาก100 ให้เป็น 200 หรือจาก ISO 400 เป็น 800 หรือ 1600 ต้องใช้ถ่ายที่ค่าแสงที่ตั้งใหม่ทั้งม้วนเพื่อให้ได้รับแสงเดียวกัน และจะต้องมีการปรับเวลาในการล้างด้วย

  Useful Life
  อายุการใช้งานจริงของสิ่งของที่ใช้ในการถ่ายภาพหรือในห้องมืดโดยเฉพาะหลอดไฟทังสเต็น, ฟิล์ม และสารเคมี ซึ่งได้กำหนดไว้บนกล่อง ซอง หรือขวดโดยผู้ผลิต ประสิทธิภาพในการทำงานยังจะมีอยู่แต่คุณภาพจะลดลง...ตัวอย่างเช่น หลอดไฟทังสเต็นยังจะสามารถให้แสงต่อไปได้อีกนาน หลังจากอายุการใช้หมดลง อย่างไรก็ตามอุณหภูมิสีของแสงจะเปลี่ยนไป ฟิล์มที่หมดอายุแล้วก็ยังสามารถนำไปถ่ายภาพได้อีกแต่จะไม่ให้ผลดีเท่าเดิม และสารเคมีก็ยังสามารถนำมาใช้ได้เมื่อหมดอายุแล้ว แต่พฤติกรรมในการทำงานของมันจะเปลี่ยนไป
 • Facebook comments