• Darkroom Dictionary - P

  Pan
  1. ใช้เรียกชื่อฟิล์มประเภท Panchromatic
  2. การหมุนหรือหันกล้องไปรอบๆ

  Panning
  เป็นเทคนิคของการถ่ายภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวด้วยการหันกล้องตามสิ่งที่กำลังถ่ายแล้วกดชัตเตอร์ เป็นถ่ายที่ใช้ความไวของชัตเตอร์ต่ำ ชัตเตอร์จะยังเปิดอยู่ในขณะที่หมุนกล้องตามสิ่งที่เคลื่อน เมื่อทำอย่างถูกต้อง สิ่งที่ได้รับการถ่ายจะมีความคมชัดในขณะที่ด้านหลังของภาพจะเบลอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเคลื่อน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเร็วหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้น

  Parallax Error
  ความคลาดในการจัดองค์ประกอบภาพ และวางตำแหน่งของสิ่งที่จะถ่าย เนื่องมาจากการใช้กล้องบางประเภทเช่น Direct Vision ซึ่งช่องมองภาพจะอยู่ทางด้านข้างของเลนส์ และจากการใช้กล้อง Twin Lens Reflex ที่ต่างกันในทางด้านสูง-ต่ำ เนื่องจากจุดมองของผู้ถ่ายภาพอยู่ด้านบนและของเลนส์อยู่ด้านล่าง บางครั้งเรียก Parallax Effect

  Pentaprism
  ปริซึมห้าด้าน ซึ่งเป็นกระจกเงาที่ใช้อยู่ภายในกระโหลกของกล้องประเภท 35 มม.SLR ที่สะท้อนกลับไป-มา ซึ่งช่วยทำให้ภาพที่สะท้อนเข้ามาภายในได้กลับด้านไป-มา จึงทำให้ผู้ถ่ายภาพสามารถมองเห็นสิ่งที่ต้องการจะถ่าย มีลักษณะที่ถูกต้องตามธรรมชาติทุกอย่างดั่งที่เห็นด้วยตาเปล่า

  Photo Essay
  การรายงานหรือเล่าเรื่องด้วยภาพชุดแทนการใช้อักษร ใช้ในลักษณะของการเล่าหรือรายงานเหตุการณ์ในนิตยสารภาพ ทำรายงาน แต่ไม่ใช่ในลักษณะของการรายงานข่าว

  Portrait
  หมายถึงภาพเหมือน ไม่ได้หมายถึงภาพของบุคคลโดยเฉพาะ และไม่ได้หมายถึงภาพที่ต้องเห็นใบหน้า หรือต้องมีใบหน้าที่ชัดเจน

  Portrait Format / Vertical Format
  การถ่ายในแนวตั้ง เหมือนกับแนวที่ใช้ในการถ่ายภาพบุคคล ของกล้องถ่ายภาพทั่วๆไป นอกจากกล้องถ่ายภาพขนาดกลางที่มีขนาดภาพสี่เหลี่ยมจตุรัส 6x6

  Portraitist
  ช่างภาพผู้ประกอบอาชีพทางด้าน การถ่ายภาพเหมือนของบุคคลเพียงอย่างเดียว หรือเป็นส่วนใหญ่

  Portrait Photography
  เป็นอาชีพการถ่ายภาพบุคคล โดยปรกติช่างภาพจะมีสตูดิโอ หรือร้านถ่ายภาพ ที่มักจะมีฉากต่างๆพร้อมเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายให้เลือก บางแห่งจะมีช่างแต่งหน้าด้วย เป็นการถ่ายภาพเหมือนของบุคคลโดยเฉพาะใบหน้า หรือการถ่ายภาพเหมือนทั้งตัวที่มีการจัดโพสต์ท่า ในปัจจุบันคำว่า Portrait นี้ได้ครอบคลุมไปถึง การถ่ายภาพที่มีผู้คนเป็นองค์ประกอบหลักทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการจัดท่าโพสต์หรือไม่ก็ตาม แต่จะแยกออกไปเป็นแขนงๆเช่น Industrial Portrait, Candid Portrait, Family Portrait และ Graduation Portrait เป็นต้น

  Previsualization
  หมายถึงการจินตนาการ หรือนึกให้เห็นว่าภาพที่จะถ่ายนั้นจะออกมาอย่างไร ก่อนที่จะลงมือถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งเราจะรู้จักกันในลักษณะที่เรียกว่า storyboard ซึ่งจะใช้ภาพวาด หรือภาพถ่ายก็ได้...Ansel Adams ได้นำคำนี้มาใช้ในการสอนการถ่ายภาพในระบบที่เรียกว่า Zone System
 • Facebook comments