• Darkroom Dictionary - M

  Macrophotography
  หมายถึงการถ่ายภาพในระยะประชิด ที่จะให้ขนาดของภาพบนฟิล์มมีขนาดใหญ่เท่า หรือใหญ่กว่าขนาดของสิ่งที่ถ่าย ซึ่งจะมีขนาดที่เริ่มจากขนาด Life Size หรือ 1:1 ขึ้นไปด้วยการใช้เลนส์ธรรมดาร่วมกับอุปกรณ์ช่วยอื่นๆ หรือการใช้ Macro Lens แต่มิใช่เป็นการใช้กล้องจุลทัศน์

  Mirror Image
  หมายถึงภาพที่เรามองเห็น ที่สะท้อนจากกระจกเงาซึ่งจะดูกลับด้าน ขวาเป็นซ้ายและซ้ายเป็นขวา และภาพหรือ Image ที่เห็นบน Ground Glass ของกล้องถ่ายภาพขนาดกลาง Medium Format ที่ใช้ฟิล์ม 120 จะเป็น Mirror Image เพราะดูกลับด้าน เหมือนกับมองเห็นภาพที่สะท้อนมาจากกระจกเงา เพราะกล้องไม่มีระบบกลับด้านได้อย่างกล้องประเภท 35 มม.

  Model Release
  ใบยินยอมที่ผู้เป็นแบบจะเซ็นมอบสิทธิ์ ให้กับช่างภาพหรือเอเจนซี่ ในการที่จะให้นำภาพไปใช้ หากเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองจะเป็นผู้เซ็นแทนและหากเป็นสัตว์เลี้ยง หรือบ้าน หรือของใช้อื่นๆ เจ้าของจะเป็นผู้เซ็น

  Monochrome
  ไม่ได้แปลว่าขาว-ดำ หากแต่หมายถึงภาพที่มีโทนสีโทนเดียว ไม่ว่าจะโทนใดก็ตาม เช่น โทนน้ำตาล หรือ Sepia โทนน้ำเงิน หรือ Blue Tone โทนสีเทา และเป็นคำที่นำมาใช้เรียกภาพขาวดำด้วย หรือที่เราเรียกกันว่าภาพ "เอกรงค์"
 • Facebook comments