• Darkroom Dictionary - L

  Lamp House
  หมายถึง จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอัด-ขยายภาพ หรือเครื่องฉายสไลด์ ปรกติจะเป็นแสงที่อยู่ในกล่องที่ได้รับการปิดกั้นอย่างมิดชิด ไม่ให้ส่องลอดออกมาอันจะทำให้กระดาษ fog ได้ เช่นในกรณีของหัวเครื่องอัด-ขยายภาพ และมิให้ส่องออกมารบกวนสายตาดังในกรณีย์ของเครื่องฉายสไลด์ ที่ Lamphouse นี้จะมีช่องระบายอากาศเพื่อมิให้เกิดความร้อนจนเกินไป

  Landscape Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ ที่มีต้นไม้ ภูเขา ทุ่งหญ้า ท้องนา ชายทะเล หรือในตัวเมือง ที่ส่วนใหญ่ของภาพประกอบไปด้วยพื้นแผ่นดิน (ชายทะเล แยกออกไปได้เป็น seascape เมื่อมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก และในตัวเมือง แยกไปได้เป็น cityscape เมื่อส่วนใหญ่ของภาพเป็นตึก เป็นอาคาร และยวดยาน)

  Large Format Camera / View camera / Studio Camera
  กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ มีแผงเลนส์และแผงใส่ฟิล์มเชื่อมต่อกันด้วยท่อพับยืด สามารถปรับให้ก้ม-เงย เลื่อนซ้าย-ขวา เลื่อนขึ้น-ลง และปรับให้บิดเอียงซ้าย-ขวาได้ทั้งแผงเลนส์และแผงใส่ฟิล์ม มีคุณสมบัติและสมรรถภาพสูงในการใช้งาน ใช้มองภาพและปรับโฟกัสที่แผ่นกระจกด้านหลังของกล้องซึ่งเป็นแผงใส่ฟิล์ม และใช้ฟิล์มแผ่นที่มีขนาดตั้งแต่ 4 นิ้ว x 5 นิ้ว ขึ้นไปถึงขนาด 11x 14 และใหญ่กว่า ปรกติจะใช้งานในสตูดิโอมากกว่าการที่จะนำไปใช้งานภายนอกสถานที่ เนื่องจากขนาดของกล้องใหญ่ ไม่สดวกในการขนย้าย ทำงานช้าและต้องใช้ขาตั้งที่มีขนาดใหญ่และหนัก.

  Latent Image
  ภาพที่ได้รับการบันทึกบนฟิล์มเมื่อฟิล์มได้รับแสงแต่ยังเป็นภาพแฝงอยู่ ไม่สามารถเห็นได้จนกระทั่งฟิล์มได้ผ่านกระบวนการล้างมาเสียก่อน

  Light Tent
  กล่องหรือโดมที่ทำขึ้นจากวัสดุโปร่งแสง เช่นผ้าขาวหรือกระดาษไขเพื่อเป็นการลดความจ้าของแสง กรองแสง และทำให้แสงกระจาย ใช้สำหรับครอบสิ่งที่จะถ่ายที่มีความมันหรือมีความสะท้อนสูง โดยจะให้แสงจากภายนอก แต่จะมีร่องหรือรูให้เลนส์ผ่านเข้าไปถ่ายภาพได้

  Light-tight
  หมายถึงมืดสนิท แสงมิอาจผ่านเข้าไปได้

  Light Trail
  เส้นของแสงที่เห็นบนฟิล์มหรือภาพซึ่งเกิดขึ้นจากไฟหน้าและไฟหลังของยวดยานที่วิ่งอยู่ในการถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้มาโดยการใช้ความไวชัตเตอร์ที่ต่ำบวกกับการเคลื่อนไหวของยวดยาน หรือมาจากการเคลื่อนกล้อง

  Local Control
  เป็นการปรับแต่งภาพในระหว่างการอัด-ขยาย ด้วยวิธีของการบัง-เผา เฉพาะจุด หรือเป็นการแต่งภาพเฉพาะจุดภายหลัง

  Loupe
  เลนส์ขยายที่ใช้ส่องตรวจดูความชัดของสไลด์หรือเนกาตีฟ ส่วนใหญ่จะมีกรอบด้านล่างใสเพื่อให้แสงผ่านเพื่อใช้ในการตรวจภาพถ่าย บางครั้งช่างภาพที่ใช้กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่จะใช้ในการตรวจความชัดของโฟกัสบนแผ่นมองภาพกล้อง

  Low Key
  เป็นการอธิบายภาพ หรือเป็นการถ่ายภาพที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่มีสีมืด หรือสิ่งที่ถ่ายอยู่ในความมืดเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังสามารถที่จะมองเห็นถึงรายละเอียดของภาพในส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี อาจจะมีจุดสว่าง (Highlights) บ้าง แต่น้อยมาก และไม่ใช่ highlights ที่มีความสว่างจ้าหากจะแต่เป็นเพียงความสว่างบนสิ่งที่มีสีมืด มีเงาทึบที่มองเห็นชัดเจน ไม่ใช่เป็นภาพที่ถ่ายกลางคืนที่มืดจนมองอะไรไม่เห็น และก็ไม่ใช่ภาพในลักษณะที่เป็นภาพที่ถ่ายมา Under Exposed หรือเป็นภาพที่ทำขึ้นมาในห้องมืด จะต้องเป็นภาพที่มาจากการถ่ายเท่านั้น

  Luminance
  ปริมาณของแสงที่วัดได้ทั้งที่ส่องมาโดยตรง หรือสะท้อนมา

  Luminance Meter
  เป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียกเครื่องวัดแสง

  Luminance Ratio
  หมาย ถึงสัดส่วนของแสงที่ส่องผ่าน สะท้อน หรือกระจาย ไปยังสิ่งของต่างๆ จากส่วนที่สว่างสุด ไปถึงส่วนที่มืดสุด ที่อยู่ภายในบริเวณที่จะใช้ในการถ่ายภาพ
 • Facebook comments