• Darkroom Dictionary - K

  Kelvin Temperature [K]
  เป็นระบบวัดอุณหภูมิสีของแสงที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งจะมีจุด 0° K อยู่ที่ -273.16° C เช่น แสงธรรมชาติจะมีอุณหภูมิที่ 5,500 K และแสงประดิษฐ์จะมีอุณหภูมิที่ 3,200 K เป็นต้น

  K-filters
  เป็นฟิลเตอร์สีที่ทำมาจากเจลาตินแห้งย้อมสี

  Kicker
  1. แสงที่ใช้ช่วยสร้างจุดสว่างจุดเล็กๆให้แก่ภาพนอกเหนือไปจากแสงที่ได้มาจากแสงหลัก มักจะใช้ส่องมาจากด้านที่เยื้องไปทางหลัง หรือด้านหลังของของสิ่งที่จะถ่าย บางครั้งก็ใช้ด้วยความตั้งใจเพื่อให้มีเงาไขว้
  2. แสงที่ใช้สำหรับให้สร้างขอบแสงให้กับการถ่ายภาพบุคคล

  Kill
  เป็นคำแสลงที่ช่างภาพใช้ หมายถึงดับไฟที่ใช้ในการถ่ายภาพทั้งเซ็ท

  Kodak
  เป็นชื่อและเครื่องหมายการค้าของบริษัท Kodak Limited ที่นาย George Eastman ตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1888

  Kodak Neutral Test Card / Grey Card
  กระดาษแข็งที่ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการวัดแสง มีขนาดมาตรฐานที่ 8x10 นิ้ว ด้านหนึ่งเป็นสีเทากลาง หรือ Zone V (ในระบบ Zone System) จะให้ค่าของการสะท้อนแสงที่18 % ซึ่งเป็นค่าเดียวกันกับการอ่านแสงของเครื่องวัดแสง อีกด้านหนึ่งเป็นสีขาว ให้ค่าของการสะท้อนแสงที่ 90 %

  KODAK TRI-X Film
  ฟิล์มขาวดำที่มีความไวสูงได้รับการผลิตออกมาในปี 1954

  KODAK VERICHROME Film
  เป็นฟิล์มขาวดำที่ได้รับการผลิตออกมาในปี 1931 และในปี 1956 โกดักได้เปลี่ยนจาก KODAK VERICHROME Film ไปเป็นฟิล์ม KODAK VERICHROME Pan Film
 • Facebook comments