• Darkroom Dictionary - I

  Ideal Format
  หมายถึงฟิล์มที่มีขนาด 4 ต่อ 3 เช่น ขนาด 6 x 4.5 ซม. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเหมาะสมในการถ่ายทั้งแนวต้ังและแนวนอน

  Ilfochrome / Cibachrome
  เป็นระบบการอัด-ขยายภาพสีที่อัดโดยตรงจากสไลด์ฟิล์ม แทนการแยกสีหรือการทำ internegative ซึ่งบริษัท Ciba-Geigy Photochemie ใน Switzerland และ Ilford ในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันเป็นผู้ผลิตวัสดุต่างๆในการนำมาใช้อัด-ขยาย ประมาณช่วงปี 1960 ต่อมา Ilford ได้ซื้อกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น Ilfochrome

  Ilford
  ได้รับการก่อตั้งโดยนาย Alfred Harman เมื่อปี 1879 มีชื่อว่า Britannia Works Company ทำการผลิต Dry Plates และกระดาษอัดภาพ เปลี่ยนชื่อเป็น Britannia Works (1898) Limited ในปี 1898 และเปลี่ยนชื่อเป็น Ilford Limited ในปี 1902 เริ่มผลิตฟิล์มม้วนในปี 1912

  Infrared Film
  เป็นฟิล์มพิเศษที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในส่วนราชการ ในงานสงคราม งานสืบราชการลับและในการทำแผนที่ทางอากาศ หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้นำออกจำหน่ายทั่วไปได้ ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ฟิล์ม Infrared ประเภทสี เมื่อได้รับการล้างออกมาจะเห็นว่าให้สีที่ผิดเพี้ยนไปจากสีจริง ส่วนฟิล์มขาวดำ ก็จะให้โทนที่ผิดไปจากความเป็นจริงเช่นกัน เป็นฟิล์มที่ผู้ถ่ายต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษในการปรับระยะและหาค่าความไวของฟิล์มเอง เนื่องจากตัวฟิล์มไม่มีค่าความไวต่อแสงและระยะของการโฟกัสที่แน่นอนเนื่องจากใช้ใช้คลื่นแสงแทนการใช้แสงแบบฟิล์มทั่วไป

  Infrared Filter
  แผ่นกรองแสงทึบสีแดงเข้มในใส่หน้าเลนส์ในการถ่ายภาพด้วย Infrared Film ไม่มีแสงใดสามารถผ่านเข้าไปได้นอกจากคลื่นแสงของอินฟราเรดเท่านั้น

  International Organization for Standardization / ISO
  องค์กรระหว่างชาติที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดค่าของความเป็นมาตรฐานสากล ความไวต่อแสงของฟิล์มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสากล ผู้ผลิตฟิล์มทั้งหลายทั่วโลกจึงได้เห็นพ้องในการนำมาใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยยังคงวิธีการหาค่าของความไวเดิมไว้ เพียงแต่เปลี่ยนจาก ASA, BSI และอื่นๆที่ใช้ในแต่ละประเทศ ให้เป็น ISO (ISO ไม่ใช่อักษรย่อของ International Organization for Standardization แต่เป็นคำที่มาจากภาษากรีก isos ที่หมายถึง equal หรือเท่าเทียมกัน)

  Iris Diaphragm
  กลีบโลหะบางๆหลายชิ้นประกอบทาบกัน ที่เป็นช่องรับแสงภายในเลนส์สามารถปรับให้แคบและกว้างได้อย่างต่อเนื่องโดยการขยายของร่องตรงกลาง ซึ่งเมื่อเปิดกว้างสุดก็จะเป็นขนาดของหน้าเลนส์ที่กว้างสุดและเมื่อปิดให้แคบลงก็จะเป็นขนาดของหน้าเลนส์ที่แคบสุดของเลนส์แต่ละเลนส์

  Incident Light
  แสงตกกระทบหมายถึงแสงที่ส่องไปยังวัตถุต่างๆ ไม่ใช่แสงที่สะท้อนออกมาจากวัตถุ

  Incident Light Meter
  เครื่อง วัดแสงที่ใช้สำหรับวัดหรืออ่านค่าของแสงตกกระทบ หรือแสงที่ส่องไปยังสิ่งที่จะถ่าย เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตแยกต่างหากจากตัวกล้อง ปรกติจะมีโดมครึ่งวงกลมสีขาวขุ่น หรือแผ่นสีขาวขุ่นแบน ซึ่งใช้สำหรับอ่านแสง ปิดอยู่ด้านบนของเซลอ่านแสงที่ใช้อ่านปริมาณของแสงที่ส่องมาโดน แสงที่สะท้อนรอบข้างไม่มีผลต่อการอ่าน เนื่องจากตัวเซลจะอ่านเฉพาะแสงที่ตกมาโดนเท่านั้น

  Incident Light Reading
  การ อ่านค่าของแสงก่อนที่แสงจะตกไปยังสิ่งที่จะถ่าย ด้วยเครื่องวัดแสงประเภทอ่านแสงตกกระทบ โดยการหันเซลอ่านแสงไปทางด้านที่แสงมา และอ่านแสงในตำแหน่งและบริเวณที่ไม่ถูกเงาบัง
 • Facebook comments