• Darkroom Dictionary - H

  Hair Light
  หมายถึงแสงที่ใช้ในการส่องผมในการถ่ายภาพบุคคล ที่ถ่ายในสตูดิโอ เพื่อไม่ให้สีของผมกลืนหายไปกับฉากหลัง ปรกติจะเป็นการส่องลงมาจากด้านบน เยื้องไปทางหลังของผู้เป็นแบบ

  Halation
  วงแสงสลัวๆที่เกิดขึ้นรอบๆจุดที่เป็นจุดสว่างเล็กๆของภาพ เกิดขึ้นมาจากการที่แสงได้ส่องผ่านทะลุเยื่อไวแสงไปยังด้านหลังและสะท้อนมาจากแผ่นดันฟิล์มหรือส่วนอื่นภายในกล้อง กลับไปยังฐานของเยื่อไวต่อแสงของฟิล์ม

  Half-frame Negatives
  เนกาตีฟฟิล์มขนาด 18 x 24 มม. ครึ่งหนึ่งของฟิล์ม 35 มม.ที่ได้มาจากการถ่ายภาพด้วยกล้อง Half-frame ที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ถ่ายภาพโดยการใช้เนื้อที่ของฟิล์มในการรับแสงเพียงครึ่งเดียวตามแนวตั้ง จึงทำให้ถ่ายภาพจากฟิล์มม้วนปรกติที่มี 36 ภาพได้ถึง 72 ภาพ

  Hardeners
  สารที่ใช้ใส่ในน้ำยาคงสภาพเพื่อสร้างความแกร่งให้กับเยื่อไวต่อแสงของฟิล์ม เพื่อป้องกันการถูกขีดข่วนได้ง่าย
  Hardener Fixer
  น้ำยาคงสภาพที่มีสารสร้างความแกร่งให้กับเยื่อไวต่อแสง เพื่อป้องกันการถูกขีดข่วนได้ง่าย ปรกติจะใช้กับฟิล์ม

  High Art Photography
  การถ่ายภาพในช่วงระหว่างปี 1851-1870 อันเป็นยุคที่การถ่ายภาพยังไม่ได้รับการยอมรับนัก ช่างภาพทั้งหลายจึงได้พยายามเลียนแบบจากภาพวาด ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ในการแต่งตัว, การใช้ฉากประกอบให้หรูหราขึ้น เพื่อที่จะให้ดูดีเท่ากับการวาดและให้ได้รับการยอมรับถึงความเป็นศิลปะของการถ่ายภาพมากขึ้น

  High Contrast
  ปรกติจะหมายถึงภาพที่มีความเปรียบต่างของแสง หรือโทนสีสูง

  High Contrast Developer
  น้ำยาล้างสร้างภาพที่ใช้ในการล้างเพื่อให้ได้ความเปรียบต่างสูง

  Hot Spot
  เป็นจุดสว่างที่รบกวนสายตาที่สว่างมากบนสิ่งที่ถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับสิ่งที่มีรูปทรงโค้งและมีความมันวาวสูง เช่นแก้ว เป็นต้น เป็นจุดสว่างที่มาจากไฟแฟลชหรือจากแสงที่ใช้ในการถ่ายภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้

  HP 5 Film
  เป็นฟิล์มขาวดำของ Ilford ได้รับการแนะนำสู่ตลาดในปี 1976

  High Key
  เป็นการอธิบายถึงภาพ หรือเป็นการถ่ายภาพท่ีใช้องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นีสีขาวหรือสีอ่อน มีฉากหลังเป็นสีขาวหรือเกือบขาว เป็นภาพที่จะมีโทนกลางและเงาน้อยมาก แต่สามารถแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของภาพในส่วนใหญ่ได้ดี อาจจะมีจุดสว่าง(Highlights) ที่สว่างกว่าอยู่บ้าง แต่น้อยมาก หากจะมีก็เป็นเพียงความสว่างบนสิ่งที่มีสีอ่อน เป็นภาพที่เกือบจะปราศจากเงา เงาที่มีก็จะเป็นเงาที่บางมากจนเกือบจะมองไม่เห็น ไม่ใช่เป็นภาพที่ถ่ายกลางวันที่มีแสงจ้าและก็ไม่ใช่ภาพในลักษณะที่เป็นภาพที่ถ่ายมา Over Exposed หรือเป็นภาพที่ทำขึ้นมาด้วยเทคนิคในห้องมืด จะต้องเป็นภาพที่มาจากการถ่าย

  Hyperfocal Distance
  ตามทฤษฐีแล้วคือระยะทางที่อยู่ระหว่างกล้องกับ Hyperfocal point เมื่อเราได้ปรับโฟกัสไว้ที่ infinity สิ่งของหรือจุดที่อยู่ใกล้เลนส์ซึ่งมีความชัดที่ดีคือ Hyperfocal Distance แต่ในทางปฏิบัติหมายถึงการปรับตั้งเลนส์ให้สามารถควบคุมระยะของความชัดได้โดยการปรับตั้งที่ระยะทางบนกระบอกเลนส์ ซึ่งจะทำให้สามารถถ่ายภาพให้มีความชัดได้ในระยะที่ได้ปรับตั้งไว้ โดยไม่ต้องปรับโฟกัสใหม่
 • Facebook comments