• Darkroom Dictionary - D

  Daylight
  1. แสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะมีความจ้า คุณภาพ สี และอุณภูมิสี ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเวลาของวันและสภาพของดินฟ้า อากาศและส่วนต่างๆของโลก
  2. เป็นการผสมกันระหว่าง Sunlight และ Skylight ในช่วงเวลาระหว่างใกล้เที่ยง ซึ่งจะมีอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ประมาณ 5,400 - 5,900 K
  3. ใช้เรียกฟิล์มสีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาให้ใช้ได้กับอุณหภูมิสีของแสงระหว่าง 5,400 - 5,600 K.


  Daylight-balanced Film / Daylight Color Film
  สไลด์ฟิล์มที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับแสงธรรมชาติ, กับไฟแฟลช หรือกับไฟต่อเนื่องที่มีอุณหภูมิิสีของแสงใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติ จะมีอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ 5,400 K

  Daylight Enlarger
  เครื่องอัด-ขยายภาพในอดีตที่อาศัยแสงธรรมชาติโดยการปิดห้องให้มืดและเจาะร่องที่หน้าต่างให้แสงผ่านเข้าไปให้แสงแก่เนกาตีฟ

  Daylight Tank
  กระบอกล้างฟิล์มที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้ล้างฟิล์มและเปลี่ยนน้ำยาในความสว่างได้ หลังจากที่ฟิล์มได้รับการโหลดบรรจุใส่กระบอกและปิดฝาให้สนิทมาเรียบร้อยมาแล้วในความมืด และเนื่องจากฝาเล็กด้านบนได้รับการออกแบบมาให้สามารถกั้นแสงได้เป็นอย่างดี

  Depth of Field [DOF]
  หมายถึงช่วงความชัดตั้งแต่ด้านหน้าของสิ่งที่จะถ่ายและที่ห่างออกไปทางด้านหลัง ช่วงความชัดจะสูงขึ้นเมื่อใช้หน้าเลนส์ที่แคบ และช่วงความชัดจะน้อยลงเมื่อเปิดหน้าเลนส์ให้กว้างขึ้น เลนส์ที่มีระยะความยาวต่างกัน ความช่วงความชัดลึกหรือชัดตื้นก็จะต่างกันแม้จะใช้ถ่ายภาพที่ความกว้างของหน้าเลนส์ที่เท่ากัน เช่นเมื่อถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างที่ f/4 ก็จะได้ช่วงความชัดที่ลึกกว่าจากการถ่ายด้วยเทเลโฟโต้เลนส์ ทึ่หน้าเลนส์เดียวกัน

  Deutsche Industrie Norm [DIN]
  เป็นสถาบันกำหนดมาตรฐานของประเทศเยอรมัน (Deutscher Normenausschuss / German Standards Organization) ได้กำหนดมาตรฐานค่าความไวแสงแก่ฟิล์มเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1931 เป็นที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มประเทศทางยุโรป ในปัจจุบันก็ยังได้รับการใช้ควบคู่กันไปกับ ISO เช่น ISO/DIN 100/21, 200/24 และ 400/27 เป็นต้น

  Diffraction
  แสงที่กระจายเปลี่ยนทิศทางเมื่อได้เดินทางผ่านร่องเล็กๆหรือส่องผ่านสิ่งที่มีความทึบที่เกือบจะผ่านไปไม่ได้

  Diffuse Lighting
  หมายถึงแสงที่ได้รับการกระจายด้วยการผ่านการกรอง หรือสะท้อนมาจากสิ่งต่างๆมาก่อนแล้วเช่น เมฆ กิ่งไม้ ใบไม้ หรือในวันที่ท้องฟ้าครึ้ม

  Diffuser
  วัสดุใดก็แล้วแต่ที่นำมากรองแสงและมีคุณสมบัติในการลดความจ้าลงได้ หรือทำให้แสงกระจายได้ หากอยู่ใกล้แสงก็จะกระจายแสงได้น้อย

  Diffusing หรือ Diffusion Screen
  เป็นแผ่นพลาสติคสีขาวขุ่นบางๆที่ใช้ในการกรองแสงในการถ่ายภาพยนตร์ หรือใช้ผ้า ใส่กรอบไม้ทำกันเอง ใช้สำหรับกรองแสงในการถ่ายภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความจ้าของแสงแล้วยังกระจายแสงออกไปซึ่งทำให้แสงนุ่ม ลดความต่างลงได้อีกด้วย.

  Digital index / DX Coding / DX Encoding
  ระบบการอ่านค่าความไวต่อแสงของฟิล์มบนกลักฟิล์มโดยอัติโนมัติของกล้องที่มีหน่วยอ่านติดตั้งอยู่ตรงที่ใส่ฟิล์ม ซึ่งจะอ่านได้ต่อเมื่อบนกลักฟิล์มมีแถบ DX เท่านั้น

  Direct Vision Camera / Viewfinder Camera
  กล้องถ่ายภาพที่มีช่องมองภาพในตำแหน่งที่ต่างกับตำแหน่งของเลนส์ มีช่องมองภาพที่เหมือนกับมองผ่านหน้าต่างออกไป ไม่ได้มองผ่านเลนส์ ภาพที่เห็นจะไม่เปลี่ยนขนาดถึงแม้จะใช้เลนส์เทเลโฟโต้หรือเลนส์มุมกว้างก็ตาม

  Dry Bench / Dry Side
  ด้านแห้ง ซึ่งเป็นด้านที่ใช้เฉพาะสำหรับการอัด-ขยายภาพ การตรวจเช็คเนกาตีฟ เป็นด้านของการทำงานในห้องมืดซึ่งจะไม่มีการใช้น้ำหรือน้ำยามาปะปน สิ่งของที่จะใช้หรือเก็บในด้านนี้ปรกติจะเป็นพวกเนกาตีฟ กระดาษ เครื่องอัด-ขยาย กล่องไฟ เครื่องใช้ที่ใช้ไฟฟ้าจะอยู่ด้านนี้ทั้งหมด(หรือเกือบทั้งหมด) และสิ่งต่างๆไม่สมควรจะถูกน้ำ
 • Facebook comments