• Darkroom Dictionary - C

  Camera Movements
  การปรับแผงเลนส์/แผงฟิล์ม ของกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ เพื่อหาตำแหน่งของสิ่งที่จะถ่าย จัดให้ได้มุมมองที่ต้องการ หาความชัด และแก้ปัญหาของเรื่องความชัดที่มีไม่ทั่วทั้งภาพ หรืออาจจะใช้ในการทำให้ภาพเกิดลักษณะที่บิดเบี้ยวไม่อยู่ในโฟกัส

  Canada Balsam
  ยางที่ได้มาจากต้นไม้ชื่อ Balsam Fir ในประเทศแคนาดา มีความเหนียวและใสมาก ได้รับการนำมาใช้ทำเป็นตัวเชื่อมในการผนึกเลนส์เนื่องจากเมื่อแห้งจะมีการหักเหของแสงใกล้เคียงกับแก้วที่ใช้ผลิตเลนส์

  Catadioptric Lens / Mirror Lens
  เป็นเลนส์ที่ใช้กระจกเงาแบนและโค้งทำหน้าที่แทนเลนส์แก้ว จะมีเอฟสต็อปที่ตายตัว ปรกติจะเริ่มที่ความยาว 500 มม.ขึ้นไป มีความสั้นและเบา และราคาไม่แพง

  Chromogenic Film
  เป็นฟิล์มสีที่ Ilford ได้ทำการผลิตออกมาให้ใช้เป็นฟิล์มขาวดำเป็นเจ้าแรก โดยการใช้ dye เช่นเดียวกันกับฟิล์มสีทั่วไป แทนที่จะเป็นการใช้ silver แบบฟิล์มขาว-ดำ ทั่วไป แต่ฟิล์มนี้จะต้องได้รับการล้างด้วยน้ำยาล้างฟิล์มสี (C41) เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถที่จะใช้น้ำยาล้างฟิล์มขาวดำล้างได้ ถึงแม้ว่าเมื่อล้างออกมาแล้วจะมีสีเป็นขาว-ดำก็ตาม แต่สามารถที่จะนำเนกาตีฟที่ได้รับการล้างมาแล้วไปอัด-ขยายด้วยเครื่องอัด-ขยายภาพขาวดำ โดยใช้กระดาษอัด-ขยายทั่วไปที่ใช้ในการอัด-ขยายภาพขาว-ดำได้

  Cityscape Photography
  การถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ของตัวเมืองโดยทั่วไป ที่มีส่วนประกอบใหญ่เป็น อาคาร บ้าน ร้านค้า วัด ถนนหนทาง หรือแม้แต่แม่น้ำ ลำคลองต่างๆที่อยู่ในเขตเมือง

  Clearing Agent
  น้ำยาที่ใช้ในการช่วยขจัดด่างของน้ำยาสร้างภาพ และกรดจากน้ำยาหยุดการสร้างภาพและน้ำยาคงภาพ ออกจากฟิล์มและกระดาษ ใช้ในขั้นตอนที่ออกจากน้ำยาคงภาพ จะช่วยลดเวลาในการล้างน้ำลงได้มาก

  Closeup Photography
  การถ่ายภาพในระยะใกล้ธรรมดา ที่มีกำลังขยาย1:10 ไปจนถึงระยะประชิด ที่มีกำลังขยายที่ 1:1 ซึ่งจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วย และยังได้รับการนำไปใช้ในความหมายของการถ่ายภาพ Marco และ Micro อีกเช่นกัน

  Cold-light Enlarger
  เป็นหัวไฟของเครื่องอัด-ขยายภาพขาวดำ ใช้ไฟแสงจากหลอด fluorescent เส้นขด มีลักษณะการขดเป็นรูปวงกลม คล้ายเตาหุงต้มไฟฟ้า ใช้แก๊สเป็นตัวให้แสง เป็นหลอดที่ให้แสงที่นุ่ม สม่ำเสมอและไม่ร้อนเท่ากับแสงประเภทอื่นๆ กรองแสงผ่านแผ่นพลาสติคสีขาวขุ่น ซึ่งจะช่วยเกลี่ยให้แสงสม่ำเสมอทั่วกัน ให้ภาพที่มีความเปรียบต่างที่ดี และช่วยลดความไม่สมบูรณ์ของเนกาตีฟลงได้มาก ความคมชัดจะไม่เท่ากับเครื่องที่ใช้หัวประเภท condenser

  Color Correction Filter
  ในการถ่ายภาพขาว-ดำ แผ่นกรองแสงที่ใช้จะเป็นสีต่างๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มหรือลดความต่างของสี ของสิ่งที่ถ่ายให้กับฟิล์ม บางครั้งจะเรียกว่า Contrast Filter ส่วนในการถ่ายภาพสี

  Condenser Enlarger
  เครื่องอัด-ขยายภาพขาวดำที่ใช้เลนส์นูนสองชิ้นเป็นตัวรวมแสงจากหลอดไฟด้านบน ทำให้แสงรวมตัวเป็นลำในการส่องไปยังเนกาตีฟโดยไม่มีการกรอง, สะท้อนหรือกระจาย ทำให้มีความเปรียบต่างและความคมชัดสูงกว่าหัวอัดประเภทอื่น ในขณะเดียวกันก็จะให้ความร้อนที่สูงมาก เนกาตีฟที่ใช้ก็จะต้องสะอาด ปราศจากตำหนิใดๆทั้งสิ้น มิฉนั้นความไม่สมบูรณ์ก็จะแสดงให้เห็นชัดเจนบนกระดาษเมื่อได้รับการอัด-ขยายออกมาแล้ว

  Critical Aperture
  ความกว้างของหน้าเลนส์ที่จะผลิตภาพได้ดีที่สุด ปรกติจะอยู่ระหว่าง f/8-f/11
 • Facebook comments