• Darkroom Dictionary - B

  B/W / b-w / B & W / B and W /Black and White
  หมายถึงภาพขาว-ดำ, การถ่ายภาพขาว-ดำ หรือเกี่ยวกับภาพและการถ่ายภาพขาว-ดำ ซึ่งเป็นภาพที่มีแต่โทนของสีเทา จากสีขาวไล่ไปจนถึงดำเท่านั้น

  Backdrop
  น้ำตก ภูเขา ชายทะเล หรือตึกรามบ้านช่อง ที่ใช้เป็นฉากหลังในการถ่ายภาพนอกสถานที่ หรือมาจากการสร้างฉากหลังในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการถ่ายภาพในสตูดิโอ หรือนอกสถานที่

  Backing
  การเคลือบด้านหลังของฟิล์มด้วยสารสีดำเพื่อกันมิให้แสงผ่านทะลุฐานฟิล์มไปยังแผงดันฟิล์มได้ อันเป็นการช่วยลดการสะท้อนของแสงที่อาจจะสะท้อนกลับมาจากแผงดันฟิล์ม ซึ่งจะทำให้เกิดวงแสงสลัวๆในตำแหน่งของจุดที่สว่างของภาพได้

  Back Light / Back Lighting / Backlit / Contre-jour / Against the Light
  หมายถึงแสงที่ส่องเข้าหากล้อง หรือแสงที่มาจากด้านหลังของสิ่งที่จะถ่าย หรือที่เรียกกันว่าถ่ายภาพย้อนแสง แสงประเภทนี้เมื่อใช้ถ่ายภาพคนหรือสิ่งของที่ทึบแสง จะทำให้เกิดขอบแสงรอบสิ่งที่ถ่าย เรียกว่า halo และจะทำให้เกิดเงาขึ้นทางด้านหน้าของสิ่งนั้นๆ อันจะทำให้ด้านหน้าของสิ่งที่ถ่ายมืด และทำให้เกิดภาพโครงทึบขึ้นได้ ซึ่งเรียกว่า Silhouette หากว่าใช้ถ่ายภาพสิ่งของที่โปร่งแสงเช่น ดอกไม้ที่มีกลีบบาง หรือใบไม้ที่มีใบบางๆ ก็จะแสดงให้เห็นถึงความงดงามของเส้นและลวดลายภายใน การใช้แสงหลังนี้เป็นได้ทั้งจากการใช้แสงธรรมชาติ และจากการใช้แสงประดิษฐ์

  Ballistic Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา ในการวิจัยและวิเคราะห์

  Barn Doors
  อุปกรณ์ที่เป็นแผ่นติดบานพับ ติดตั้งอยู่บนกรอบวงกลมที่ใช้ติดหน้าโคมไฟที่ใช้ในการถ่ายภาพในสตูดิโอ สามารถพับเปิด-ปิดได้ อาจจะมีสองบานหรือสี่บาน ใช้สำหรับปรับแสงให้กว้างหรือแคบลงในการถ่ายภาพ และใช้ช่วยกั้นมิให้แสงส่องไปโดนเลนส์

  Batch Numbers
  กลุ่มตัวเลขที่พิมพ์ไว้บนกล่องฟิล์มหรือกล่องกระดาษโดยบริษัทผู้ผลิต จะบอกให้ทราบว่าเป็นสินค้าที่ได้ผลิตออกมาในรุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่ต่างกัน

  Bayonet Mount
  เป็นชื่อเรียกลักษณะของการประกอบฐานยึดเกี่ยวเลนส์กับกล้องเข้าด้วยกัน โดยที่ด้านท้ายของเลนส์และที่ช่องรับเลนส์ที่ตัวกล้องจะได้รับการประดิษฐ์ให้มีร่องที่ทาบเข้ากันได้พอดี เมื่อได้รับประกบกันที่ถูกต้อง การบิดไปทางขวาก็จะล็อคทั้งสองชิ้นให้แน่น เวลาจะถอดก็กดปุ่มปลดล็อคที่ตัวกล้องบิดออกทางซ้ายก็จะหลุดแยกจากกัน เรียกกันว่า "ระบบเขี้ยว"

  Bellows
  กล่องพับ-ยืดที่กันแสงได้ ใช้ระหว่างแผงเลนส์กับแผงใส่ฟิล์ม ของกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ ใช้เพื่อยึดและเป็นตัวกล้องให้กับกล้องนั้นๆ สามารถปรับให้ยืด-หดได้ และมีขนาดเล็กที่ใช้กับกล้องขนาดกลางและขนาดเล็ก ระหว่างเลนส์กับตัวกล้องสำหรับการถ่ายภาพระยะประชิด

  Bi-concave Lens
  เลนส์ที่ได้รับการออกแบบมาให้เว้าเข้าด้านในทั้งสองด้าน เลนส์ประเภทนี้จะทำให้แสงกระจายแผ่ออกไป

  Bi-convex lens
  เลนส์ที่ได้รับการออกแบบมาให้นูนออกมาทั้งสองด้าน เลนส์ประเภทนี้จะทำให้แสงรวมเข้ามาเป็นจุด

  Bracket / Bracketing
  หมายถึงเป็นการถ่ายภาพเดียวกันซ้ำกันหลายครั้ง เรียกกันทั่วไปว่า การถ่ายภาพคร่อม ด้วยการใช้ความกว้างของหน้ากล้องที่ต่างกัน ซึ่งจะมีผลทางด้านความชัดลึกของภาพ หรือด้วยการใช้ความไวของชัตเตอร์ที่ต่างกัน ซึ่งจะมีผลทางด้านความนิ่งหรือความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนจะทำทั้งทางด้านที่ให้แสงมากกว่าและทางด้านที่ให้แสงน้อยกว่า เพื่อเป็นการที่จะทำให้สามารถเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมได้ดีกว่า อีกทั้งยังเป็นการประกันภาพเสียได้อีกด้วย

  Bulb Exposure
  จุดตั้งเวลาในการถ่ายภาพ (shutter speed) ซึ่งแสดงเป็นอักษร B ที่ปุ่มปรับเวลา (speed dia) บนกล้องรุ่นเก่าๆ เมื่อปรับตั้งเวลาในการถ่ายภาพที่จุดนี้แล้ว เวลากดชัตเตอร์ม่านชัตเตอร์จะเปิดค้างอยู่ตลอดเวลาที่เรากดปุ่มชัตเตอร์หรือปุ่มที่สายกดชัตเตอร์อยู่ และม่านชัตเตอร์จะปิดต่อเมื่อเราปล่อยนิ้ว ปุ่มนี้ใช้ในการถ่ายภาพที่ใช้เวลานานเกินกว่าที่กล้องได้จัดเตรียมไว้ให้บน speed dial หรือแป้นตั้งเวลา

  Bulb Setting (B)
  จุดตั้งเวลาของการถ่ายภาพที่อักษร B ซึ่งได้รับการสลักอยู่บนแป้นปรับความไวของชัตเตอร์ของกล้องรุ่นเก่าๆ เมื่อกล้องได้รับการตั้งความไวของชัตเตอร์ไว้ที่ตำแหน่งนี้ หากผู้ถ่ายกดชัตเตอร์ค้างไว้ ม่านชัตเตอร์ก็จะเปิดค้างอยู่ จะปิดก็ต่อเมื่อได้ปล่อยนิ้วจากปุ่มกด ปรกติจะใช้คู่กับสายลั่นชัตเตอร์และขาตั้งสามขา หรือใช้เป็นเทคนิคพิเศษเมื่อต้องการความไหวของภาพในการถ่ายภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวได้
 • Facebook comments