• Dictionary

  by Published on Jun 21st, 2008 09:39 AM   

  Ideal Format
  หมายถึงฟิล์มที่มีขนาด 4 ต่อ 3 เช่น ขนาด 6 x 4.5 ซม. ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเหมาะสมในการถ่ายทั้งแนวต้ังและแนวนอน

  Ilfochrome / Cibachrome
  เป็นระบบการอัด-ขยายภาพสีที่อัดโดยตรงจากสไลด์ฟิล์ม แทนการแยกสีหรือการทำ internegative ซึ่งบริษัท Ciba-Geigy Photochemie ใน Switzerland และ Ilford ในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันเป็นผู้ผลิตวัสดุต่างๆในการนำมาใช้อัด-ขยาย ประมาณช่วงปี 1960 ต่อมา Ilford ได้ซื้อกิจการทั้งหมดและเปลี่ยนชื่อเป็น Ilfochrome
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:44 AM   

  Japan Camera and Optical Instruments Inspection and Testing Institute [JCII]
  เป็นหน่วยงานที่ได้รับการตั้งขึ้นมาเมื่อปี 1954 จากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตกล้องทั้งหลายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจเช็คคุณภาพของกล้องที่ผลิตออกมาทั้งหมด ให้อยู่ในมาตรฐานของการส่งออกไปขายยังนานาประเทศ

  Jena Glass
  แก้วคุณภาพสูงที่ได้รับการการค้นคว้าโดยนาย Ernst Abbe และผลิตที่โรงงานเล็กๆของนาย Otto Schott ในเมือง Thuringian ซึ่งอยู่ในเขตของ Jena ประเทศเยอร์มันนี ซึ่ง Carl Zeiss ได้นำไปผลิตเป็นเลนส์แก้ความคลาด ให้กับเลนส์ที่ใช้ในการถ่ายภาพเป็นรายแรก
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 12:49 AM   

  Kelvin Temperature [K]
  เป็นระบบวัดอุณหภูมิสีของแสงที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งจะมีจุด 0° K อยู่ที่ -273.16° C เช่น แสงธรรมชาติจะมีอุณหภูมิที่ 5,500 K และแสงประดิษฐ์จะมีอุณหภูมิที่ 3,200 K เป็นต้น

  K-filters
  เป็นฟิลเตอร์สีที่ทำมาจากเจลาตินแห้งย้อมสี
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:53 AM   

  Lamp House
  หมายถึง จุดที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงของเครื่องอัด-ขยายภาพ หรือเครื่องฉายสไลด์ ปรกติจะเป็นแสงที่อยู่ในกล่องที่ได้รับการปิดกั้นอย่างมิดชิด ไม่ให้ส่องลอดออกมาอันจะทำให้กระดาษ fog ได้ เช่นในกรณีของหัวเครื่องอัด-ขยายภาพ และมิให้ส่องออกมารบกวนสายตาดังในกรณีย์ของเครื่องฉายสไลด์ ที่ Lamphouse นี้จะมีช่องระบายอากาศเพื่อมิให้เกิดความร้อนจนเกินไป
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:55 AM   

  Macrophotography
  หมายถึงการถ่ายภาพในระยะประชิด ที่จะให้ขนาดของภาพบนฟิล์มมีขนาดใหญ่เท่า หรือใหญ่กว่าขนาดของสิ่งที่ถ่าย ซึ่งจะมีขนาดที่เริ่มจากขนาด Life Size หรือ 1:1 ขึ้นไปด้วยการใช้เลนส์ธรรมดาร่วมกับอุปกรณ์ช่วยอื่นๆ หรือการใช้ Macro Lens แต่มิใช่เป็นการใช้กล้องจุลทัศน์

  Mirror Image
  หมายถึงภาพที่เรามองเห็น ที่สะท้อนจากกระจกเงาซึ่งจะดูกลับด้าน ขวาเป็นซ้ายและซ้ายเป็นขวา และภาพหรือ Image ที่เห็นบน Ground Glass ของกล้องถ่ายภาพขนาดกลาง Medium Format ที่ใช้ฟิล์ม 120 จะเป็น Mirror Image เพราะดูกลับด้าน เหมือนกับมองเห็นภาพที่สะท้อนมาจากกระจกเงา เพราะกล้องไม่มีระบบกลับด้านได้อย่างกล้องประเภท 35 มม.
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:59 AM   

  Nature Photography
  การถ่ายภาพธรรมชาติ ซึ่งรวมตั้งแต่การถ่ายภาพดอกไม้ ไปจนถึงการถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ และภาพสัตว์ต่างที่ไม่ได้ถูกจับมาเลี้ยง หรือขัง เป็นการถ่ายจากความเป็นอยู่จริงๆ ในทุ่ง หนองน้ำ และป่า และไม่ใช่เป็นการถ่ายจากสวนสัตว์เปิด หรือสัตว์เลี้ยง

  Negative
  หมายถึง ฟิล์มหรือเพลทหลังจากที่ได้รับการถ่ายและล้างมาแล้วแม้จะมีภาพอยู่ แต่สีโทนและภาพจะกลับจากความเป็นจริง ส่วนที่สว่างจะดูมืดทึบ และส่วนที่เป็นเงาหรือส่วนที่มืดจะดูใส
  จะต้องได้รับการอัด-ขยายด้วยเครื่องอัด-ขยายภาพ อัดลงบนกระดาษและผ่านกระบวนการล้างมาเสียก่อนจึงจะสามารถเห็นภาพที่เหมือนจริงได้
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:00 AM   

  Original
  ในวงการถ่ายภาพคำนี้หมายถึง
  1. ฟิล์ม(เนกาตีฟหรือสไลด์) ที่อยู่ในกล้องในขณะที่ใช้ถ่ายสิ่งนั้นๆ จึงหมายถึงเป็นฟิล์มตันฉบับ ส่วนของทรานส์พาเรนซี่ สไลด์ที่ได้มาคือตันฉบับ แต่ในส่วนเนกาตีฟจะมีสองส่วนด้วยกันคือ ส่วนแรกจะเป็นเนกาตีฟ และส่วนที่สองคือภาพที่ได้อัดขยายมาจากเนกาตีฟตันฉบับนั้นๆ
  2. ภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากเนกาตีฟหรือสไลด์โดยช่างภาพเองหรือที่ช่างภาพเป็นผู้ควบคุมในขณะการทำงาน หรือภาพที่ได้รับการอัดขยายมาจากสไลด์ตันฉบับ ในส่วนของสไลด์ไม่มีความจำเป็นต้องอัดขยาย แต่ก็สามารถนำไปอัดขยายได้
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 10:01 AM   

  Pan
  1. ใช้เรียกชื่อฟิล์มประเภท Panchromatic
  2. การหมุนหรือหันกล้องไปรอบๆ

  Panning
  เป็นเทคนิคของการถ่ายภาพสิ่งของที่เคลื่อนไหวด้วยการหันกล้องตามสิ่งที่กำลังถ่ายแล้วกดชัตเตอร์ เป็นถ่ายที่ใช้ความไวของชัตเตอร์ต่ำ ชัตเตอร์จะยังเปิดอยู่ในขณะที่หมุนกล้องตามสิ่งที่เคลื่อน เมื่อทำอย่างถูกต้อง สิ่งที่ได้รับการถ่ายจะมีความคมชัดในขณะที่ด้านหลังของภาพจะเบลอ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเคลื่อน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเร็วหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้น
  ...

  Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast