• Dictionary

  by Published on Jun 21st, 2008 09:09 AM   

  Abstract Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพนามธรรม ที่ถ่ายทอดออกมาผิดไปจากสิ่งธรรมดาสามัญ ที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำ ไม่จำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความจริงของสิ่งที่เห็นอยู่ลงบนฟิล์ม หรือลงบนภาพที่จะได้รับการอัด-ขยายภายหลัง อาจจะเป็นภาพที่ได้รับการตัดทอนออกมาเพียงบางส่วนของสิ่งต่างๆ ภาพถ่ายประเภทนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องแน่ชัดว่าเป็นภาพอะไร หรือว่าจะบอกอะไร อาจจะเป็นการสร้างภาพขี้นมาจากการใช้จินตนาการของช่างภาพ หรือจากการใช้เทคนิคบางอย่าง ไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริง ภาพถ่ายประเภทนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการใช้สี, การใช้เส้นสาย, ลวดลาย, การตัดส่วน หรือมาจากการถ่ายในระยะที่ใกล้มากๆจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นภาพของอะไร
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:12 AM   

  B/W / b-w / B & W / B and W /Black and White
  หมายถึงภาพขาว-ดำ, การถ่ายภาพขาว-ดำ หรือเกี่ยวกับภาพและการถ่ายภาพขาว-ดำ ซึ่งเป็นภาพที่มีแต่โทนของสีเทา จากสีขาวไล่ไปจนถึงดำเท่านั้น

  Backdrop
  น้ำตก ภูเขา ชายทะเล หรือตึกรามบ้านช่อง ที่ใช้เป็นฉากหลังในการถ่ายภาพนอกสถานที่ หรือมาจากการสร้างฉากหลังในลักษณะดังกล่าวขึ้นมาเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการถ่ายภาพในสตูดิโอ หรือนอกสถานที่
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:13 AM   

  Camera Movements
  การปรับแผงเลนส์/แผงฟิล์ม ของกล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่ เพื่อหาตำแหน่งของสิ่งที่จะถ่าย จัดให้ได้มุมมองที่ต้องการ หาความชัด และแก้ปัญหาของเรื่องความชัดที่มีไม่ทั่วทั้งภาพ หรืออาจจะใช้ในการทำให้ภาพเกิดลักษณะที่บิดเบี้ยวไม่อยู่ในโฟกัส

  Canada Balsam
  ยางที่ได้มาจากต้นไม้ชื่อ Balsam Fir ในประเทศแคนาดา มีความเหนียวและใสมาก ได้รับการนำมาใช้ทำเป็นตัวเชื่อมในการผนึกเลนส์เนื่องจากเมื่อแห้งจะมีการหักเหของแสงใกล้เคียงกับแก้วที่ใช้ผลิตเลนส์
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:19 AM   

  Daylight
  1. แสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม จะมีความจ้า คุณภาพ สี และอุณภูมิสี ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเวลาของวันและสภาพของดินฟ้า อากาศและส่วนต่างๆของโลก
  2. เป็นการผสมกันระหว่าง Sunlight และ Skylight ในช่วงเวลาระหว่างใกล้เที่ยง ซึ่งจะมีอุณหภูมิสีของแสงอยู่ที่ประมาณ 5,400 - 5,900 K
  3. ใช้เรียกฟิล์มสีที่ได้รับการผลิตขึ้นมาให้ใช้ได้กับอุณหภูมิสีของแสงระหว่าง 5,400 - 5,600 K.

  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:22 AM   

  Easel / Masking Frame
  แผงใช้ใส่กระดาษในการอัด-ขยายภาพ ปรกติจะใบที่เลื่อนได้ตั้งแต่สองถึง สี่ใบ ใช้ในปรับขนาดของภาพและทับขอบกระดาษให้เรียบ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างขอบขาวรอบๆภาพไปด้วย บางประเภทจะมีร่องเสียบกระดาษไม่ให้เลื่อน

  Edge Numbers
  ตัวเลขหรือระหัสบนขอบฟิล์มถ่ายภาพยนตร์และฟิล์มถ่ายภาพซึ่งได้รับการบันทึกมาในขั้นตอนของการผลิตโดยผู้ผลิต จะสามารถมองเห็นได้หลังจากที่ฟิล์มได้ผ่านการล้างมาแล้ว
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:30 AM   

  f-sixteen Rule
  “กฎ f/16” คือสูตรสำเร็จในการถ่ายภาพเพียงสูตรเดียว ที่ใช้ได้้ผลยามที่ไม่มีเครื่องวัดแสง หรือยามที่เครื่องวัดแสงเสีย หากท้องฟ้าโปร่ง ดวงอาทิตย์ยังอยู่ในระดับสูง แสงมาจากด้านหน้าและมีความสว่างเสมอกัน ให้ตั้งหน้ากล้องที่ f/16 และใช้ความเร็วเท่ากับหรือใกล้เคียงกับ ISO ของฟิล์มที่ใช้ เช่นใช้ฟิล์ม ISO 100 ก็ตั้งหน้ากล้อง f/16 และความเร็วที่ 1/125 หรือหากใช้ ISO 50 ก็ตั้งหน้ากล้อง f/16 และความเร็วที่ 1/60 เป็นต้น
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:33 AM   

  Genre Photography
  หมายถึงการถ่ายภาพกิจวัตรประจำวันของบุคคลหรือกลุ่มคนที่อยู่ในสภาพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัว หรือในการทำงานโดยไม่มีการจัดฉาก

  GIF (Graphic Interchange Format)
  เป็นไฟล์ภาพสากลประเภทหนึ่งที่ได้รับการบีบลดขนาดเพื่อให้ใช้บนอินเตอร์เน็ท GIF จะมีมาตรฐานสีเพียงแค่ 216 สีเท่านั้น เหมาะสำหรับการใช้กับภาพกราฟฟิคที่มีสีน้อย มากกว่าการใช้กับภาพถ่าย
  ...
  by Published on Jun 21st, 2008 09:36 AM   

  Hair Light
  หมายถึงแสงที่ใช้ในการส่องผมในการถ่ายภาพบุคคล ที่ถ่ายในสตูดิโอ เพื่อไม่ให้สีของผมกลืนหายไปกับฉากหลัง ปรกติจะเป็นการส่องลงมาจากด้านบน เยื้องไปทางหลังของผู้เป็นแบบ

  Halation
  วงแสงสลัวๆที่เกิดขึ้นรอบๆจุดที่เป็นจุดสว่างเล็กๆของภาพ เกิดขึ้นมาจากการที่แสงได้ส่องผ่านทะลุเยื่อไวแสงไปยังด้านหลังและสะท้อนมาจากแผ่นดันฟิล์มหรือส่วนอื่นภายในกล้อง กลับไปยังฐานของเยื่อไวต่อแสงของฟิล์ม
  ...

  Page 1 of 4 123 ... LastLast