• การประกวดภาพถ่ายกับเคเคเทรด

  ร่วมประกวดถ่ายภาพกับ บล.เคเคเทรด เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท

  กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดต้องถ่ายภาพจำนวน 5 ภาพ โดย 1 ใน 5 ภาพนั้นจะต้องสื่อถึงสโลแกนของ “เคเคเทรด” คือ Optimising Opportunities และอีก 4 ภาพที่เหลือต้องสื่อถึงอุปนิสัยต่างๆของ “เคเคเทรด” (1อุปนิสัย ต่อ 1 ภาพ) คือ การมีวิสัยทัศน์(Visionary), การมองเห็นโอกาส(Opportunistic), ความเชี่ยวชาญ(Savvy), และ ความเป็นไทย(Thai)
  • ภาพถ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นภาพขาว-ดำ เท่านั้น และทุกภาพต้องมีคำบรรยาย ไม่เกิน 100 คำต่อภาพโดยประมาณ เพื่ออธิบายความหมาย และสิ่งที่ต้องการจะสื่อจากภาพ
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล พร้อมส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในแบบมาตรฐาน JPEG หากถ่ายด้วยฟิล์ม ให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลในแบบมาตรฐาน JPEG ความละเอียดภาพ 3-5 เมกะไบต์(คุณภาพเทียบเท่าการถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป)
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อโฆษณามาก่อน
  • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตัวเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่น ส่งเข้าประกวด


  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพโดยยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด นำไปใช้ในการเผยแพร่ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งหากมีการนำภาพดังกล่าวมาใช้ ทางบริษัทจะระบุ ชื่อ-นามสกุลของเจ้าของภาพลงไปในสื่อด้วย

  ประเภทของการประกวด
  • ประเภทการคัดเลือกของคณะกรรมการบริษัท
  • ประเภทการคัดเลือกจากจำนวนยอดผู้คลิก “Like” บน Facebook “KKTRADE Photo Contest”


  การตัดสิน
  ประเภทการคัดเลือกของคณะกรรมการบริษัท
  ภาพถ่ายทั้ง 5 ภาพที่ส่งเข้ามาที่บริษัทฯ จะตัดสินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาในการสื่อความของภาพ แบ่งตามหมวดหมู่ (Optimising Opportunity, Opportunistic, Visionary, Savvy, Thai)

  ประเภทการคัดเลือกจากจำนวนยอดผู้คลิก "Like"
  นำภาพทั้ง 5 มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแต่ละหมวดหมู่(Optimising Opportunity, Opportunistic, Visionary, Savvy, Thai)และตัดสินโดยการนับยอดจำนวนผู้คลิก“ถูกใจ” สูงสุด 5 อันดับแรกโดยรวมจากหมวดหมู่ใดก็ได้

  รางวัล
  ประเภทการคัดเลือกของคณะกรรมการบริษัท
  • รางวัลชนะเลิศ Optimising Opportunity ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ Visionary ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ Opportunistic ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ Savvy ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ Thai ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

  ประเภทการคัดเลือกจากจำนวนยอดผู้คลิก "Like"
  • รางวัลผู้คลิก “ถูกใจ” มี 5 อันดับ รวมเป็นเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท


  หมายเหตุ
  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล สังกัด(มหาวิทยาลัย/ชมรม) อย่างชัดเจน และแบ่งการส่งตามประเภทของการแข่งขันดังนี้
  ประเภทการคัดเลือกของคณะกรรมการบริษัท
  1. นำไฟล์ภาพแนบมาใน E-Mail และส่งมาที่ photocontest@kktrade.co.th หรือ
  2. บันทึกไฟล์ภาพลงบนซีดีรอม และส่งมาที่ นพ โรจนาภรณ์209 อาคารเค ทาวเวอร์เอ ชั้น 21 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  ประเภทการคัดเลือกจากจำนวนยอดผู้คลิก "Like"
  นำภาพมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแต่ละหมวดหมู่ (Optimising Opportunity, Opportunistic, Visionary, Savvy, Thai) ของภาพนั้นๆ ที่ www.facebook.com/kktradephotocontest

  ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 15 มกราคม 2557 หากเป็นการส่งซีดีรอม จะนับจากวันที่ประทับตราภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เป็นสำคัญ

  ประกาศผลรางวัล
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง www.kktrade.co.th และ www.facebook.com/kktradephotocontest

  สอบถามเพิ่มเติม
  คุณนพ โรจนาภรณ์
  โทรศัพท์ 0-2680-2701
  อีเมล nop@kktrade.co.th

  คุณณิชากร เหลืองจรัสสุริยา
  โทรศัพท์ 0-2680-2971
  โทรสาร 0-2204-2811
  อีเมล nichagon@kktrade.co.th
 • Facebook comments